February 8, 2017 No Comments

ISK-SODEX Fuar Destek İmza Töreni Gerçekleştirildi

ISK-SODEX fuarına ilişkin olarak kurucular DOSİDER, ISKAV, İSKİD, İZODER, TTMD ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık arasındaki anlaşma, fuarın desteklenmesi, ortak sinerji yaratmak ve fuarın başarısının arttırılması adına paydaş dernekler ESSİAD, KBSB, MTMD, POMSAD ve SOSİAD’ın katılımıyla gerçekleşti.

27 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu ve Başkan Yardımcısı Metin Duruk, DOSİDER Genel Sekreteri Süleyman Bulak, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı ve Dernek Müdürü Hüseyin Yüksel, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, KBSB Başkanı Hacı Ahmet İlhan ve Genel Koordinatörü Cemalettin Kutluca, MTMD Müdürü Nezih Giray, POMSAD Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve SOSİAD Başkanı Metin Terzibaşıoğulları’nın katıldığı törende; imzalanan protokol sonucunda, kurucu dernekler, vakfın ve paydaş derneklerin de katılımı ile Türkiye İklimlendirme Sektörünün gelişimi için önemli adımlar atıldı. 2018 ISK Sodex Fuarı’nın 07-10 Şubat tarihlerinde yapılmasına karar verilerek etkin bir fuar oluşturulması  için yürütme kurulu ve Teknik komite çalışmaları hızlandırılarak talep eden derneklerin üyeleri ile özel toplantılar başlatıldı. Tüyap Fuar Merkezinde 50.000m² stand alanında 14 holde gerçekleşecek fuarın başarılı geçmesi için çalışmalar devam etmektedir.

February 3, 2017 No Comments

Geleceğe Değer Katmak Projesi Bilgilendirme Toplantısı

 

 

 

 

 

 

İZKA tarafından yürütülen Geleceğe Değer Katmak Projesi kapsamında düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı, 03 Şubat 2017 tarihinde Tepekule’de ESSİAD organizasyonunda gerçekleştirildi.

Soğutma sektöründe yer alan üyelerimize ve sektör firmalarına proje ile ilgili bilgi aktarılmış olup, Zobu Danışmanlık ve Karma Danışmanlık tarafından sunum yapılmıştır.

 

 

 

 

February 2, 2017 No Comments

ENSİA UR-GE Toplantısında EHİS Küme Tanıtımı

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 sayılı tebliğ kapsamında desteklenen Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ile ilgili 27 Ocak 2017 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde bilgilendirme toplantısında gerçekleştirildi.

ZOBU Consulting Genel Müdürü Hakan Zobu’nun sunumları ile gerçekleştirilen, ENSİA üyelerinin ve ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda; UR-GE Destekleri için hibe başvurusu yapabilecek İşbirliği Kuruluşlarının İhracatçı Birlikleri İl Sanayi / Ticaret Odaları TOBB, TİM, DEİK Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler olduğunu bu sebeple de şirketlerin ENSİA gibi tabanı güçlü sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerinin bu desteklerden faydalanmak adına önem arz ettiğini ifade etti.

ESSAİAD Yüksek İstişare Kurulu ve ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER ise UR-GE Projelerinin sağladığı istihdam desteği ile şirketlerde personel yapısının nitelikli personelden oluşturulması hususunda önemli olduğunu ve aynı zamanda da sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerde bir motivasyon noktası oluşturduğunun altını çizdi.

ESSİAD’ı temsilen EHİS-LAB Proje Koordinatörü Ayeşgül SEVER MENKÜ tarafından yapılan sunumda, ESSİAD’ın UR-GE desteği kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Özellikle uluslararası tanıtım ve heyet organizasyonları anlamında UR-GE desteklerinin çok kapsamlı ve faydalı olduğunu ifade eden Menkü, “UR-GE desteği olmadan bu tür faaliyetler gerek şirketler gerekse de bizim gibi dernekler adına mali anlamda büyük bir yük olacakken UR-GE Destekleri sayesinde belki de bu destekler olmadan hiç ihracat yapamayacak bir şirket ihracat yapmaya cesaretleniyor, personelini yurt dışına yolluyor, alım heyetleri organize ediyor ve hatta istihdam sağlıyor.” ifadelerine yer verdi.

January 20, 2017 No Comments

Geleceğe Değer Katmak Projesi Konferans Detayları Toplantısı

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu – IV Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen “Geleceğe Değer Katmak Projesi” kapsamında İzmir ve Piedmont (İtalya) Bölgeleri arasında bölgesel politika ve ekonomik kalkınma modelleri üzerine karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında; Nisan ayının ikinci yarısında düzenlenmesi planlanan uluslararası konferansa ilişkin detayları görüşmek amacıyla İZKA’da toplantı gerçekleştirildi.

Uncategorized
January 19, 2017 No Comments

ISK Sodex 2018 Bilgilendirme Toplantısı

ESSİAD organizasyonunda düzenlenen ISK Sodex 2018 Bilgilendirme Toplantısı Tepekule İş Merkezi Marmara Salonu’nda düzenlendi. Fuar Direktörü Sn. Toros UTKU ve Satış Direktörü Sn. Emre ÇİÇEKÇİ’nin sunumları ile gerçekleştirilen toplantıda; yeni fuar merkezi yerleşim planı, fuar disiplini yerlerin tanımlanması, 2018 yılı fuar süreç planı, fuar alanına ulaşım seçenekleri konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.

January 18, 2017 No Comments

ESSİAD Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

ESSİAD Güven Tazeledi

SEMERCİ: “Sektörün sorunlarına kısa sürede çare bulacağız”

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), 2015 – 2017 yılı Genel Kurulu Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. ESSİAD Genel Kurulu’nda Divan Kurulu’na tek liste verilirken, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Semerci üyelerinden güven oyu alarak, yeniden başkan oldu.

Üyeler tarafından oy birliği ile yeniden seçilen SEMERCİ, herkese teşekkür ederek, ESSİAD ’ın üyeleri ve sektörü için çalışmaya devam edeceğini belirtti. ESSİAD ’ın kurulduğu günden beri yaptığı çalışmalar ve gerçekleştirdiği projeler açısından birçok derneği gerisinde bırakarak sektörde önemli bir yol kat ettiğini vurguladı. “Kurulduğu 1990 yılından beri, birlikte olmanın gücüyle sektörün sorunlarına çare arayan ESSİAD, 27 yıldır yılmadan, usanmadan çalışmaya ve çözüm üretmeye devam edecektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında bugün ben başkan olabilirim. Gelecekte yönetim kurulundaki her arkadaşımız başkan olmaya adaydır” dedi.

Piedmont ve İzmir’li Soğutmacılar Elele

Gerçekleştirdikleri projeler ile birçok derneğin örnek aldığı ESSİAD’ın, “Geleceğe Değer Katmak” başlıklı AB projesi ile İzmir’deki ve İtalya’nın Piedmont bölgesindeki Soğutmacılar için değer zincirinde önemli paya sahip noktalar belirlenerek istihdama ve yatırımlara olan katma değeri ortaya çıkarılacak. Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında; ESSİAD, İtalyan ATF Derneği ve Lamoro Kalkınma Ajansının ortakları arasında yer aldığı proje İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülüyor. “Geleceğe Değer Katmak” projesi kapsamında belirli bir aşamaya gelindiğini söyleyen SEMERCİ, “Proje ortaklarımız ile İtalya’da çalıştay yaptık. Sıra saha analizlerinde. Proje sonunda İtalya ve İzmir’deki soğutmacılarımız için değer zincirinde öne çıkan girdiler belirlenecek. Ayrıca bu yılın Nisan ayında İzmir’de ortak bir konferans düzenleyeceğiz ve konusunda uzman uluslararası konuşmacıları davet edeceğiz.” diye konuştu.

ESSİAD’da seçilen yeni Yönetim Kurulu; Hakan Semerci, Güray Korun, Ebru Karakıran, Can İşbilen, Ömer Barlas, Serhan Gündoğar ve A. Sait Gürsöz olarak belirlendi.

 

 

 

Basında ESSİAD Genel Kurul Toplantısı

January 13, 2017 No Comments

EHİS Küme Tanıtımı / Fırat Kalkınma Ajansı

 

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL Malatya Tekstil Kümesi Yönlendirme Kurulu Toplantısı’na katılmıştır. Fırat Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıda Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi Örneği ile EHİS Kümesini tanıtan sunum gerçekleştirilmiştir.

 

January 13, 2017 No Comments

Geleceğe Değer Katmaya Devam

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu – IV Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen “Geleceğe Değer Katmak Projesi çalışmalarına  Aralık ayında İtalya’nın Casale Monferrato kentinde gerçekleştirilen İkinci Kavramsallaştırma Toplantısı ile devam etti. Yaklaşık üçte biri tamamlanan ve 15 ay süresi olan Proje kapsamında ” İzmir ve Piedmont (İtalya) Bölgeleri arasında bölgesel politika ve ekonomik kalkınma modelleri üzerine karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmek hedeflenmekte. Proje, İZKA ve Lamoro Kalkınma Ajansı arasında kümelenme ve değer zinciri geliştirme alanlarında tecrübe paylaşımı ve birlikte kapasite oluşturulmasına dayanan uzun dönemli bir işbirliği ilişkisi kurulması amacıyla tasarlandı.

Aralık ayında Casale Monferrato’da devam eden proje çalışmaları, Casale Monferrato Belediye Başkanı’nın İZKA Genel Sekreteri Mustafa HARPUTLU başkanlığındaki İzmir Heyetini kabul ettiği sıcak bir hoşgeldin töreni ile başladı. Tören sonrasındaki toplantı Proje Koordinatörünün değerlendirmeleri ile devam etti.

İki gün boyunca, LAMORO Kalkınma Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı, ATF ve ESSİAD temsilcilerinden oluşan proje paydaşları 2017 yılında konu ile ilgili gerçekleşecek uluslararası konferans, değer zinciri analizi ve proje işleyişi konularını görüştü. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uluslararası bir konferansın Nisan ayının ikinci yarısında düzenlenmesine karar verildi. Konferansa ek olarak her iki bölge de de eş zamanlı olarak sanayi çapında bir değer zincir analizi yürütülmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Proje ortakları son olarak projenin ilerleyişini değerlendirdikten sonra 2017 yılının Mart ayında tekrar Casale Monferrato’da buluşmaya karar verdi.

December 30, 2016 No Comments

ESSİAD Öğle Buluşması

Derneğimiz organizasyonunda, Hilton Garden Inn Otel’de 22.12.2016 tarihinde ESSİAD Öğle Buluşması gerçekleştirildi.

ESSİAD Üyelerinin katılımları ve Dual Hukuk Bürosu Ticaret, İş ve Şirketler Hukuku Uzmanı Sayın Zeki DEMİR’in sunumları ile gerçekleştirilen etkinlikte Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirket yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumlulukları ile bu sorumluluklara yönelik düzenlemeler hakkında bilgi aktarıldı.