essiad July 16, 2016 No Comments

TACSO–STGM Yardım Masası Toplantısı

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları İçin Fon Rehberi kuruluşu olan TACSO (Technical Assistance Civil Society
Organisations) ve STGM (Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi) Yardım Masası İzmir’de ihtiyaç analizi toplantısı
gerçekleştirdi. STGM ve TACSO’nun 10 yılı aşkın süredir sivil toplum örgütlerine verdiği destekleri güçlendirmek,
çeşitlendirmek ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlemek için yerelde faaliyet gösteren Sivil
Toplum Örgütleriyle buluştuğu ve 50’ye yakın sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı toplantıya ESSİAD’ı
temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Şubesi Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, Bornova
Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü Şahin DOĞAN’ın yer aldığı toplantıda İzmir ve bölgesinde
sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek çalışmalara yön
verilebilmesi açısından; savunuculuk, iletişim, sosyal medya, sivil toplum örgütlerinin kaynaklara erişimi gibi
konularda daha fazla destek yaratmak için yapılabilecekler planlandı.

essiad July 16, 2016 No Comments

“Geleceğe Değer Katmak” Proje Toplantısı İZKA’da Gerçekleştirildi

gelecek

ESSİAD’ın proje ortağı olduğu Sivil Toplum Diyaloğu – IV. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı kapsamında desteklenen Geleceğe Değer Katmak başlıklı projenin ilk toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.

İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Associazione Tecnici Del Freddo (ATF) (İtalyan Soğutma Derneği) Genel Sekreteri Dr. Marco BUONI, LAMORO Kalkınma Ajansı Dr. Simone PORTA, Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan Ceyhan ÇİÇEK, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep TANSUĞ, Program Yönetim Birimi Başkanı H. İ. Murat ÇELİK, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Hülya ULUSOY SUNGUR, Karma Danışmanlık’tan Fevzi DOĞU, Zobu Danışmanlık’tan Hakan ZOBU ile ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Progelecek1je Koordinatörü Ayşegül Sever MENKÜ katıldı.

Proje ortakları olan Associazione Tecnici Del Freddo (ATF / İtalyan Soğutma Derneği), LAMORO Kalkınma Ajansı ve Derneğimizin yanı sıra Avrupa Birliği Bakanlık temsilcisi ve İzmir Kalkınma Ajansı yetkilerinin katıldığı toplantıda; İtalya Piedmont bölgesi ve EHİS kümesi; ATF ve ESSİAD ile birlikte ilgili bölgelerin Kalkınma Ajansları; LAMORO ve İZKA işbirliği ile Endüstriyel Havalandıırma İklimlendirme ve Soğutma sektörünün değer zinciri analizinin yapılacağı projede sektörün rekabet gücünü artıracak politikalar üretilip hayata geçirilmesi planlandı.

Basında yer alan haberler