gulcan gulcan March 28, 2018 No Comments

Özgürlük İçin Beceriler Yaygınlaştırma Konferansı’na Katıldık

T.C. İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun, 8 ülkeden 10 partner ile birlikte yürüttüğü Özgürlük İçin Beceriler AB Projesi kapsamında gerçekleştirdiği ‘’Özgürlük İçin Beceriler   Yaygınlaştırma Konferansı’’ ‘na derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörümüz Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı. Konferansta sosyal entegrasyonun iyileştirilmesi için mahkumlar tarafından geliştirilen profesyonel (sanatsal) becerilerin tanınması, cezaevlerinde eğitim kurumları ve sosyal kurumlar tarafından yürütülen sanatsal çalışmaların ön plana çıkarılması, eski mahkumların istihdam edilebilirliğine katkı sağlamak için istihdam alanında faaliyet gösteren kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve işgücü piyasası arasında yenilikçi bir ağ oluşturulması konularına dikkat çekildi.

 

gulcan gulcan March 23, 2018 No Comments

Ürün İnovasyonu Süreç Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirdik

                        

 

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Hasan ACÜL’ün sunumuyla Ürün İnovasyonu Süreç Yönetimi Eğitimi gerçekleştirdik. Eğitimde; ürün, ürün geliştirme, teknoloji geliştirme (AR-GE), inovasyon, ürün inovasyonu kavramları, yeni ürün geliştirme süreçleri yönetimi, ürün geliştirme araçları, performans ölçüm metrikleri ve başarı kriterleri, yeni ürün pazar araştırmaları konuları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

gulcan gulcan March 21, 2018 No Comments

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Makina Mühendisliği Sektör Sunumu

                                                       

ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında 21 Mart 2018 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Özay ERVARDAR BİLGİCİ, Coşgun Furkan İnş.’dan Hüseyin ALPARSLAN, dernek üyelerimizden Kliterm firma sahibi Ali BÜYÜKYILDIZ, Genel Sekreterimiz Aylin GEL ve İzmir İl Dernekler Müdürlüğü’nden Uzmanların katılımlarıyla gerçekleştirilen sunumda öğrencilere  EHİS sektörü ve derneğimizin  tanıtımı yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

 

gulcan gulcan March 20, 2018 No Comments

OTİM Son Kullanıcı Eğitimi’nde Yer Aldık

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ozon tabakasına zarar veren gazların kontrol altına alınması ve bu gazları kullanarak bakım ve onarım yapan, servis hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak Son Kullanıcı Eğitimleri düzenlenmektedir.

 

Bu kapsamda 20 Mart 2018 tarihinde Best Western Otel/İzmir’de düzenlenen ve ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katıldığı eğitimde ilgili yasal mevzuat, Bakanlığın OTİM takip sistemi, son kullanıcıların yasal sorumlulukları, konuya ilişkin denetim ve cezai yaptırımlar ile sektörel gelişmelere yer verilmiştir.

gulcan gulcan March 16, 2018 No Comments

KOSGEB Destekli MCE 2018 Yurtdışı İş Gezisi Tamamlandı

 

KOSGEB tarafından desteklenen MCE 2018 Fuarı İtalya Yurtdışı İş Gezisi Organizasyonumuz kapsamında 13-16 Mart 2018 tarihleri arasında Milano’daydık. Yoğun katılım ile gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuz kapsamında etkinliğin ilk gününde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Heyet katılımcılarımız, sektörümüzün İtalya’daki temsilcileriyle bir araya geldi. Fuar ziyareti ve katılımcı firmaların standlarında yapılan görüşmeler ile 2. gün tamamlanırken, fuarın 3. gününde Sabiana fabrikasına teknik gezi düzenlendi.

Başarıyla tamamlanan organizasyon sonrasında ESSİAD, yeni heyet faaliyetleri ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir

 

 

 

 

 

gulcan gulcan March 7, 2018 No Comments

Karyer ve Klimasan Fabrikalarını Ziyaret Ettik

ESSİAD’ın T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Okuldan İşe Projesi kapsamında Celal Bayar Ünivesitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile gerçekleştirilen teknik gezimizin ilk bölümünde, üyelerimizden Karyer’in Akhisar/Manisa’daki üretim tesislerini, ikinci bölümünde ise yine üyelerimizden Klimasan’ın Manisa’daki Fabrikasını ziyaret ettik. Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Aylin GEL’in katıldığı ve yoğun ilgi ile gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler fabrikaların üretim süreci ve istihdam olanakları ile ilgili bilgi sahibi oldular.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

gulcan gulcan March 7, 2018 No Comments

MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu’nu Ziyaret Ettik

Yönetim Kurulumuz, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. İlgili ziyarette kurumlar arası işbirliği çalışmaları hakkında görüşme gerçekleştirilerek, eğitimlerimiz,projelerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

gulcan gulcan March 7, 2018 No Comments

Yönetim Kurulumuz Messan Soğutma’yı Ziyaret Etti

Yönetim Kurulumuz, üye ziyaret programı çerçevesinde; Derneğimizin Kurucu Üyesi ve Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Mustafa K. Yapan’ı Messan Soğutma Fabrikasında ziyaret etti. Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Mustafa Engin Deryaaşan ve Messan Soğutma Genel Müdürü Erdinç YAPAN’ın da katıldığı ziyarette derneğimizin faaliyetleri hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.