2017-2019 Dönemi Dernek Organları

Metin AKDAŞ
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı

Ali Kemal DUMAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Ş. Akın KAYACAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Erdal TEKAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Halit ŞAHİN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Hüseyin VATANSEVER
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

İskender BARLAS
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Murat KURTALAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Mustafa E. DERYAAŞAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Mustafa Kemal YAPAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Telat MUŞKARA
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Turan ERKAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Hüseyin VATANSEVER
Disiplin Kurulu Başkanı

Mustafa Kemal YAPAN
Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı

Güven TOSUN
Raportör

Gürkan AKÇAY
Disiplin Kurulu Üyesi

Bekir CANSEVDİ
Disiplin Kurulu Üyesi

Murat ÜNLÜ
Disiplin Kurulu Yedek Üyesi

Fehim YARAŞIKLI
Disiplin Kurulu Yedek Üyesi

Halil GÜLADA
Disiplin Kurulu Yedek Üyesi

Akın KAYACAN
Denetleme Kurulu Başkanı

Suat KARAKAŞ
Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Turan MUŞKARA
Raportör

Ali BÜYÜKYILDIZ
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Göksel GÜRPINAR
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Kerim GÜMRÜKÇÜLER
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Akın KAYACAN
Hakan SEMERCİ
Suat KARAKAŞ
Ebru KARAKIRAN
Turan MUŞKARA
Ümit ÇALLI
Can İŞBİLEN
A.Sait GÜRSÖZ
Ömer BARLAS
T.Tolga ÜSTÜN
Ali GÜNGÖR
Ekrem EVREN
Gülden GÖKÇEN
Hakan ZOBU
Salih ERTAN
Taner YÖNET
Aylin GEL

 

Ali GÜNGÖR, Prof. Dr. – Editör
Aytunç EREK, Prof. Dr.
Bülent KAPTAN, Av.
Can İŞBİLEN
Dilek KUMLUTAŞ, Prof. Dr.
Hakan SEMERCİ
Haluk SEVEL
Koray ÜLGEN, Yrd. Doç. Dr.
M. Turan MUŞKARA
M. Turhan ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr.
Orhan EKREN, Doç. Dr.
Ömer BARLAS – Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özay AKDEMİR, Yrd. Doç. Dr.
Serhan GÜNDOĞAR
Serhan KÜÇÜKA, Prof. Dr.
Suat KARAKAŞ – Yayın Kurulu Başkanı
Ümit ÇALLI

Akın KAYACAN

Arif Emre ÖZGÜR, Prof. Dr.

Arif HEPBAŞLI, Prof. Dr.

Bekir CANSEVDİ

Erdal TEKAN

Erkut BEŞER

Güniz GACANER

Hakan Fehmi ÖZTOP, Prof. Dr.

Harun Kemal ÖZTÜRK, Prof. Dr.

İbrahim İŞBİLEN

Kemal KILIÇ

Metin AKDAŞ

Murat KURTALAN

Mustafa E. DERYAAŞAN

Müjdat ŞAHAN

Ömer Sabri KURŞUN

Orhan BÜYÜKALACA, Prof. Dr.

Tuncay YILMAZ, Prof. Dr.

Yücel CANLI, Öğr. Gör.

A. İbrahim ATILGAN, Yrd. Doç. Dr.
Abdülvahap YİĞİT, Prof. Dr.
Ahmet CAN, Prof. Dr.
Ali GÜNGÖR, Prof. Dr.
Arif HEPBAŞLI, Prof. Dr.
Aytunç EREK, Doç. Dr.
Bedri YÜKSEL, Prof. Dr.
Dilek KUMLUTAŞ, Prof. Dr.
Fikret PAZIR, Prof. Dr.
Hüsamettin BULUT, Prof. Dr.
İlhan Tekin ÖZTÜRK, Prof. Dr.
İsmail KARAÇALI, Prof. Dr.
M. Barış ÖZERDEM, Prof. Dr.
M. Turhan ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr.
Macit TOKSOY, Prof. Dr.
Mehmet KANOĞLU, Prof. Dr.
Metin ÇOLAK, Prof. Dr.
Moghtada MOBEDİ, Doç. Dr.
Muhsin KILIÇ, Prof. Dr.
Mustafa ACAR, Prof. Dr.
Olcay KINCAY, Prof. Dr.
Orhan BÜYÜKALACA, Prof. Dr.
Ramazan KÖSE, Prof. Dr.
Rasim KARABACAK, Prof. Dr.
Recep YAMANKARADENİZ, Prof. Dr.
Selami KESLER, Yrd. Doç. Dr.
Serhan KÜÇÜKA, Prof. Dr.
Y. Onur DEVRES, Prof. Dr.
Tuncay YILMAZ, Prof. Dr.
Yunus ÇERÇİ, Prof. Dr.

Komisyonun Amacı: Gerçekleştirilecek olan ESEM eğitimlerinin konu başlıklarının, eğitim alınacak kuruluşların belirlenmesi, UR-GE ihtiyaç analizi ve anket sonuçlarına göre öncelikli konu başlıklarının belirlenmesi, gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlıklar ile ilgili hizmet sağlayıcı kuruluşların belirlenmesi

Komisyonun Amacı: Soğutma Dünyası dergisinin tanınırlığını arttırmak amacıyla  Yayın Kurulu’na içerik ile ilgili önerilerde bulunmak, yeni dönem reklam fiyatlarının oluşturulmasını sağlamak, firmalar ile yeni reklam görüşmelerinin yapılması konusunda önerilerde bulunmak,  yenilenen web sitesi ile ilgili düzenlemeleri takip etmek

Komisyonun Amacı: ESSİAD’ın mesleki yeterlilik konusunda Akredite Sınav Merkezi olması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve sektörümüze ait mesleki yeterlilik çalışmalarına katkı sağlamak

Komisyonun Amacı: UR-GE İhtiyaç analizi sonucunu ve hedef pazarları dikkate alarak yurtdışı ticari heyetlerin, dernek fuar katılımlarının planlanması, yurtdışı pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi

Komisyonun Amacı: Sektörde kullanılan soğutucu akışkanlar ile ilgili çalışmaların yürütülmesi

Komisyonun Amacı: Nitelikli üye sayısının arttırılması, mevcut üyelerin sosyal ve eğitim aktiviteleri ile güçlendirilmesi, Genel Kurul zamanlarında Genel Kurul Toplantısı ile ilgili çalışmaların planlanması ve yürütülmesi

Komisyonun Amacı: Binanın tasarımından kullanım ömrü sonuna kadarki bütün süreçleri yönetmemizi sağlayan Bina Bilgi Modelleme Sistemi ile üyelerimizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak amacıyla dünyada bina tasarım, yapım ve işletmesinde gelişen trendler doğrultusunda BIM sürecine geçmesini sağlamak.

Komisyonun Amacı: Sektörün teknik personel ihtiyacının giderilmesi için çalışmaların gerçekleştirilmesi, sektör firmaları ile Üniversitelerin Mühendislik ve Teknik Bölümlerinin, Meslek Liselerinin ilgili bölümleri ile işbirliği yapılarak mesleki eğitim almış öğrencilerinin istihdamının sağlanması, staj taleplerinin hayata geçirilmesi, sektör sunumu, teknik gezi faaliyetlerinin planlanması, burs çalışmalarının yürütülmesi, Ar-Ge ile ilgili çalışmaların yapılması ve etkinliklerin düzenlenmesi

Komisyonun Amacı: Çalışma Grubunun Amacı: İnşaat ve tesisat birim fiyat ve rayiçlerinin 2017 yılı için hazırlık çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yapım işlerine ilişkin yaklaşık maliyetler ile teklif fiyatlarının hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerin yürütülmesi

Top