Kurumsal

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ESSİAD, soğutma sanayi sektörünün önde gelen işadamları tarafından 1990 yılında kurulmuştur. Derneğin ana hedefleri, sektörde faaliyet gösteren kişilerin ve kuruluşların haklarını korumak, mesleki gelişimlerini arttırmak, pazar iyileştirme planlarını desteklemek ve tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılmasını sağlamaktır.

ESSİAD’ın yürüttüğü başlıca projeler:

•Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi,

•EHİS LAB Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi,

•ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi Projesi,

•ESSİAD Okuldan İşe Projesi,

•Geleceğe Değer Katmak başlıklı Avrupa Birliği Projesi’dir.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında onaylanmıştır. UR-GE Projesi kapsamında ESSİAD işbirliği kuruluşu olarak ilk önce küme üyelerinin ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile saha analizi gerçekleştirmiştir. Saha analizinin sonuçlarına bağlı olarak düzenlenmekte olan eğitimler, danışmanlıklar, yurtdışı iş gezileri, ziyaretler, ön heyet organizasyonları ile küme üyelerinin ihracat ve rekabetçiliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Tebliğ sayesinde, aynı sektörde faaliyet göstermekte olan firmalar birlikte hareket ederek, ortak sorunlarına ortak çözümler üretmekte ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturmaktadır.

ESSİAD, sektördeki ilk işletme kümelenmesi olma özelliği ve Türkiye EHİS Sektörü’nün önemli çoğunluğunun yer aldığı bir bölgede bulunması sayesinde, üyelerinin ticari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla uluslararası alanda yenilikçilik ve kalite unsurlarını öne çıkartarak rekabet üstünlükleri tesis etmelerini sağlamaktadır. UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen teknik ve ticari eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile firmaların teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, yepyeni pazarlara nüfuz etmelerinin sağlanması ve ortak altyapının yönetilmesi amaçlanmaktadır.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), EHİS Sektörünü, İzmir’in Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kümelenme Potansiyeli en gelişmiş sektör olarak belirlemiştir. Buna paralel olarak yapılan saha analizi ve çalıştaylar ile EHİS sektörünün yol haritası ortaya çıkarılmış ve sektörün ulusal Akredite Test ve Analiz Laboratuvarına ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda ESSİAD tarafından hazırlanan Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. EHİS LAB Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı desteğinde Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Üniversitesi, İklimlendirme Sanayi ve İhracatçılar Birliği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün proje ortaklığı ile gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar’da fan-coil, klima santrali, soğuk oda cihazı, split klima, soğuk ve donuk vitrin, teşhir reyon ve dolapları test edilebilecek; kapasite, performans, elektriksel güvenlik ve akustik testlerin yanı sıra Yerinde Test ve Ölçüm Hizmetleri, Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri de verilecektir. Bunun yanı sıra Laboratuvar Yönetim Modeli ve Hizmet Doğrulama danışmanlıkları UR-GE kapsamında desteklenmiştir. Tüm iklimlendirme sektörü paydaşları tarafından desteklenen EHİS LAB, iklimlendirme sektöründe kapasite, performans, gürültü ve elektriksel güvenlik testlerini tek çatı altında gerçekleştiren TÜRKİYE’de İLK ve TEK dünyada ise sayılı akredite laboratuvarlardan birisi olacaktır.

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi Projesi ile sektörde farkındalık yaratmak üzere teknik ve kişisel eğitimler ile seminerler düzenlenmektedir.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi ile mesleki eğitim almış öğrencilerin sektör hakkında bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Küme üyeleri tarafından öğrencilere sektör hakkında bilgiler aktarılmakta, kariyer hedefleri tanımlanmakta ve ilgili kalifiye personel tarafından özgeçmiş hazırlama bilgileri verilmektedir. Fabrika ve teknik geziler bu projenin bir parçasıdır.

ESSİAD, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Geleceğe Değer Katmak başlıklı Avrupa Birliği projesinde, Associazione Tecnici Del Freddo (ATF / İtalyan Soğutma Derneği) ve LAMORO Kalkınma Ajansı ile birlikte proje ortakları arasında yer almaktadır. Proje kapsamında, İtalya Piedmont bölgesi ve EHİS kümesini temsil eden; ATF ve ESSİAD ile birlikte ilgili bölgelerin Kalkınma Ajansları; LAMORO ve İZKA işbirliği sayesinde, Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörünün her iki bölge için değer zinciri analizi yapılacaktır. Analiz sonucunda elde edilecek raporlar bölgesel gelişim planı içerecek ve bu plan sektör firmalarının rekabet gücünü artıracak politikalar üretilip hayata geçirilmesi için bir kaynak olacaktır. Sonuçların paylaşılması için tüm sektörel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kamu yetkilerinin katılımı ile “Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi:Geleceğin Birlikte Tasarlanması” konferansı gerçekleştirilecektir.

Bugün bünyesinde kayıtlı üyeleri ile sektörünün en güçlü kuruluşlarından olan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, hedeflerine ulaşmanın ve ulaştıkça kendine yeni hedefler belirlemenin haklı gururunu yaşamaktadır

ESSİAD’ın Vizyonu
Enerjiyi verimli kullanan, çevreci, teknolojik ürün ve sistemleri esnek bir yapıda tasarlayan, geliştiren, üreten, sunan ve uygulayan, çözüm odaklı bir küme olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmak.

ESSİAD’ın Misyonu

Üyelerimizin içinde yer aldığı yeni teknolojik ve ekonomik platformlar oluşturarak rekabetçi özelliklerini geliştirmek, dünya pazar paylarını artırmak amacıyla ilgili otoriteler ile işbirliği yapmak.

ESSİAD’ın Hedefleri

 1. Sektörle ilgili yan sanayilerin oluşturulmasını desteklemek,
 2. Üye firmaların kurumsallaşmasını sağlamak,
 3. Üyelerine gelişmiş bir ulusal ve uluslararası iş ortamında tatminkar koşullarla rekabet etme fırsatı tanımak,
 4. ESSİAD’ın ve bölgedeki sektör firmalarının kurumsallaşması ve firma markalarının güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak,
 5. Haksız rekabeti önlemek ve piyasa mekanizmasının kamu yararına sağlıklı işletilmesini sağlamak amacıyla yetkili otoritelerle işbirliği yapmak,
 6. Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörüne yönelik yasal mevzuatı Avrupa Birliği normlarını da dikkate alarak ulusal gereksinimlere uyarlamak,
 7. Küme aktörleri arasındaki işbirliği bilincini oluşturmak ve geliştirmek,
 8. ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) ile Sektörün ihtiyacı olan mühendislerin, teknik elamanların ve çalışanların eğitimlerini sağlamak,
 9. Mühendislerin, teknik öğrencilerin staj olanaklarını sağlamak üzere sektör firmalarıyla iletişim içinde olmak,
 10. Ar-Ge, Test ve Analiz faaliyetlerinin de artmasını sağlayacak akredite EHİSLAB’ı kurmak,
 11. Sektör firmaları ve çalışmalarıyla ilgili, Üniversite-Sanayi İşbirliğini geliştirmek,
 12. Kümenin eksik oyuncuları arasında yer alan ilgili ve destekleyici endüstriler için yabancı yatırımcıları çekmek.

Genel Sekreterlik

aylin

Aylin GEL | Genel Sekreter
E-posta: aylin.gel@essiad.org.tr
Tel: 0232 486 07 01
Faks: 0232 486 19 17

Dernek Çalışanlarımız

Ayşegül SEVER MENKÜ
EHİS LAB Proje Koordinatörü
E-posta: aysegul.severmenku@essiad.org.tr
Tel: 0232 486 07 01
Faks: 0232 486 19 17

Gülcan ÖRTEL
İdari İşler Sorumlusu
Soğutma Dünyası / ESSİAD e-bülten
E-posta: gulcan.ortel@essiad.org.tr
Tel: 0232 486 07 01
Faks: 0232 486 19 17

Sevda YEŞİLKAYA
Proje Uzmanı

E-posta: sevda.yesilkaya@essiad.org.tr
Tel: 0232 486 07 01
Faks: 0232 486 19 17

Elif KOÇYİĞİT
Ön Muhasebe Sorumlusu

E-posta: muhasebe@essiad.org.tr
Tel: 0232 486 07 01
Faks: 0232 486 19 17

ESSİAD Etik İlkeleri
ÜYELERİMİZİN UYACAĞI İŞ ETİĞİ İLKELERİ
 
1.Dürüstlük: Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkilerine girmezler. Haksız rekabeti kabul etmezler.


2.Güvenilirlik: Kendisine ve firmalara karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar. Gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışmaları ile ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.


3.Sözünü Tutmak: Verdiği sözleri yerine getirmekte özen gösterirler. Üstlendiği borçları zamanında eksiksiz yerine getirirler.


4.Sadakat: Saklı tutulması gereken hiçbir belgeyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanmazlar.


5.Adil Olmak: Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez. Kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.


6.Başkalarının Haklarını Korumak: Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine uygun saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.


7.Yasalara Karşı Saygılı Olmak: Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.


8.Vatandaşlık Sorumluluğu: Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.


9.En İyinin Peşinde Olmak:Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve altyapıya kaynak imkanları sağlar.


10.Yaptıklarının Hesabını Verebilmek:Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verir.


11.Çevre Bilinci: Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.


12.Üye Sorumluluğu: Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapılmaz.

Tanıtım Filmimiz

Resmi Kurum ve Kuruluşlar

bilim-sanayi-ve-teknoloji-bakanligi bebka cevre-ve-sehircilik-bakanligi
ekonomi-bakanligi iskur izmir-kalkinma-ajansi
kalkinma-bakanligi kosgeb  OAIB_LOGO_TR
tim tse turkak
     

Ulusal Sektörel Dernek, Oda, Vakıf ve Birlikler

dosider ebso eib
iskav iseda
iskid izoder izto
 mmo mtmd  sosiad
tobb  ttmd  hmsf
     

Uluslararası Sektörel Dernek, Oda, Vakıf ve Birlikler

ahri area atf
csg eurovent iir-iic
     

Eğitim-Öğretim Kurumları

deu deu-imyo ege-uni
ege-myo ieu iyte
 iztekgeb yasar-universitesi cinarlimtal
 Bornova 

Mimar Sinan Teknik ve

Endüstri Meslek Lisesi

Karabağlar İTO Vakfı

Süleyman Taştekin

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 
     

*Alfabetik olarak sıralanmıştır.

Logo renkli kullanım ve renk değerleri : Pantone 2736 C

CMYK RGB
 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) (Red, Green, Blue)
C: 99 R: 64
M: 95 G: 18
Y: 6 B: 166
K: 0  

Yatay kullanımda ESSİAD Logosu

es-yat-tr

es-yat-en

Dikey kullanımda ESSİAD Logosu

es-dik-tr

Her hakkı saklıdır. Kullanılmadan ve kaynak gösterilmeden önce, ESSİAD’dan izin alınması gerekmektedir.

Top