Yorum yapılmamış

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, 30 Ekim 2019 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi’nde (İYTESEM) Mak. Müh. Kemal KILIÇ’ın sunumu ile DIN 1946-4’e Uygun Hijyenik Klima Santrali Eğitimi düzenlendi.

İlgili eğitimde; hijyenik santral tanımı, ilgili standartlar, DIN 1946-4’e uygun klima santrali tasarımında uyulması gerekli kurallar, uygun komponentlerin seçimi, komponentler için gerekli rapor ve sertifikalar, bakım ve temizlik kuralları konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.