ESSİAD’a Üye Olmak için gerekli evraklar

 1. Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu
 2. Şirket Özgeçmişi,
 3. Temsilci Özgeçmişi,
 4. Firmanın kuruluş tarihi, ticaret sicil kaydı, sermayesi gibi bilgileri içeren Ticaret Odası’ndan, Sanayi Odası’ndan veya meslek odalarından alınacak belge,
 5. Firma yetkililerinin noter  tasdikli imza  sirküleri
 6. Temsilci Kimlik Fotokopisi,
 7. Temsilci İkametgah Belgesi,
 8. Firmanın kurulduğu tarihten itibaren yurtiçinde ve yurtdışında tamamladığı ve yapmakta olduğu işlere ilişkin detaylı bilgiler,
 9. Varsa firmaya ait broşürler, firmanın ihtisas sahası, yıllık iş yapma kapasitesi, yıllık cirosu, makine parkı vb faaliyet bilgileri, firmanın ürettiği ve/veya ticaretini yaptığı ürün ve hizmetler ile ilgili kalite belgeleri.
 10. Firmanın varsa doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olduğu diğer kuruluşlarına ait yukarıda istenen bilgiler,
 11. Etik İlkeler Sözleşmesi (Firmanız tarafından kaşe ve imzalı olması gerekmektedir),
 12. 3 Adet Fotoğraf,
 13. Giriş Aidatı Dekontu, (Yıllık aidatınız ile aynı miktar, bir sefere mahsus olarak alınmaktadır)
 14. Yıllık Aidat Dekontu   (Üye Kabul Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. Ciro aralığınıza göre  yıllık aidat  tutarının katları şeklinde  belirlenmektedir. Üye Kabul Yönetmeliği ESSİAD tarafından iletilecektir.)