gulcan gulcan Ekim 26, 2021 Yorum yapılmamış

ErP Regülasyonları ve İklimlendirme Sektörüne Etkileri Webinarı Gerçekleştirildi

ESSİAD organizasyonunda Aera, Form ve Doğu İklimlendirme’nin katkılarıyla 20 Ekim 2021 tarihinde “ErP Regülasyonları ve İklimlendirme Sektörüne Etkileri” konulu webinar gerçekleştirildi.

Etkinliğin moderatörlüğünü gerçekleştiren ESSİAD Eğitim Komisyonu Üyesi Süleyman KAVAS’ın açılış konuşması ile başlayan webinarda ilk sözü ESSİAD  Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN alarak webinara katılanlara teşekkür etti. Ayrıca dernek faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi aktaran İşbilen’in konuşması sonrasında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Makina Sanayi Dairesi Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Aslan GÜR söz aldı.

Aslan GÜR konuşmasında ülkemizde iklimlendirme sektörünün hem hızla gelişen iç pazar talebini karşılamada hem de küresel rekabetin yoğun olduğu uluslararası pazarlara artan ihracatı karşılamada sektörün Türkiye ekonomisinde önemli bir oyuncu olduğunu, iklimlendirme sektörünün 2020 yılında sektörün ihracatının 4.7 milyar $ , 2021 yılının ilk altı ayında 3 milyar $’lık bir ihracat gerçekleştirdiğini, sektörün 2019 yılı cirosu ise 17 milyar TL seviyesinde olduğunu belirterek “Dünyamızda gerçekleştirilen iklim değişikliği sera gazı salınımındaki artış ve mevcut enerji kaynaklarının azalması başta Avrupa Birliği olmak üzere ülkeleri harekete geçirmiş, özellikle Avrupa Birliği sera gazları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında 2030 ve 2050 hedeflerini açıklamıştır. Bu hedeflere ulaşılması için Avrupa Birliği tarafından ErP regülasyonları açıklanmış ve uygulamaya alınan ErP regülasyonları ile ilgili ürünlere CE iliştirilmesi şartı haline getirilmiştir. Ülkemiz ile AB arasında imzalanmış olan Gümrük Birliği Anlaşmasının getirdiği Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin neticesinde ülkemizde Bakanlığımız tarafından ErP Regülasyonları yayınlanmış ve yayınlanmaya devam etmektedir.” diyerek ürünlerin asgari verimlilik değerlerini belirleyen Eko Tasarım Mevzuatı, diğeri ise ürünlerin verimlilik değerlerinin gösterir etiketlerini kapsayan Eko Etiketleme Mevzuatı’ndan bahsetti. İklimlendirme sektörünün en yüksek ihracatını gerçekleştirdiği AB ülkelerine  CE işaretli ürünlerde ErP regülasyonlarına uyulması gerektiğinin artık zorunluluk halini aldığını vurgulayan ve AB standartlarında üretim yapılmasını sağlayan ErP Regülasyonları ile yerli sanayimiz daha rekabetçi bir konuma geldiğini belirten Gür, “ErP Regülasyonlarına uygun ürün imal etmek imalatçı açısından daha fazla yatırım ve AR-GE anlamına gelmek olsa da enerji verimli ürünlerin daha az enerji harcayarak uzun vadede tüketiciyi koruyarak ülke ekonomisine katkı sağladığı ve çevreye daha az zarar verdiği göz ardı edilmemelidir.” dedi. Ayrıca Bakanlık tarafından ilgili paydaşlarla görüşmek üzere sektör komitelerinin kurulduğunu ve İklimlendirme Sektörü ile ilgili konuların bundan sonraki süreçte İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesi’nde görüleşüleceğini ve komitenin kurulum çalışmalarının başladığını, başlatılan çalışmalar kapsamında hazırlanan komite tebliğinin görüş alınmak üzere ESSİAD’a da gönderildiğini belirterek webinar katılımcılarına teşekkür etti.

Webinar programı doğrultusunda söz alan Doğu İklimlendirme Teknik Koordinatörü Sinan AKTAKKA ErP Temel Kavramları ve Uygulama Deneyimleri, Aera İklimlendirme Ürün Yöneticisi Ali Can KARADAŞ İklimlendirme Cihazlarında ErP Hesabı hakkında sunum yaptı.

 

Sunumların tamamlanması sonrasında Swegon İş Geliştirme Direktörü Timo SCHRECK’in katılımları ile gerçekleştirilen soru cevap sonrasında yoğun katılım ile düzenlenen webinar sona erdi.

 

gulcan gulcan Eylül 16, 2021 Yorum yapılmamış

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sanayiinde Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Webinarı Gerçekleştirildi

ESSİAD organizasyonunda 08 Eylül 2021 tarihinde Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sanayiinde Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Webinarı gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Burak SATOĞLU’nun açılış konuşması ile başlayan ve Fikri Mülkiyet, Bilişim ve Ceza Hukuku Öğretim Görevlisi ve Danışmanı Av. Nevhan AKYILDIZ’ın konuşmacı olarak yer aldığı webinarda Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nde bir şirkete ait olan ürün, teknik resim, çizim gibi eserler ile yazılım, program gibi donanımlara ilişkin telif haklarının neler olduğu ve telif haklarının nasıl korunması gerektiği, sözleşmelere ilişkin cezai ve hukuki koruması ile haksız rekabet uygulamaları konusunda bilgi aktardı.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen webinar katılımcıların sorularının yanıtlanmasını takiben sona erdi.

gulcan gulcan Eylül 16, 2021 Yorum yapılmamış

ESSİAD, Tepekule İş Merkezi’nde Düzenlenen Mesleki Dernekler Dayanışma Organizasyonu’nda Yer Aldı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Derneği (YEDER), Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), Ege Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (EGEKOBİDER), Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan ve temsilcilerinin katılımları ile
08 Eylül 2021 tarihinde Tepekule İş Merkezi Mesleki Dernekler Dayanışma Organizasyonu gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU, İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL, Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT ile Dünya Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi Yaşar KUŞ’un katılım sağladığı organizasyonda İzmir’e ve gelecek kuşaklara birlikteliği aktarmak, derneklerarası güçbirliğini sağlamak amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirildi.

gulcan gulcan Eylül 16, 2021 Yorum yapılmamış

Yeşil Mutabakat Özel Sektör İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

TOBB bünyesinde kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu üyesi kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile 27 Ağustos 2021 tarihinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa TUZCU başkanlığında Yeşil Mutabakat Özel Sektör İstişare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU’nun katıldığı toplantıda; TOBB, TİM, DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve Türk Müteahhitler Birliği gibi özel sektör çatı kuruluşlarının yanı sıra birçok sektör temsilcisi kuruluş ve firma, ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki beklentilerini ve yürütülecek çalışmalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın ele alındığı toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları, 16 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin yorum ve eleştirilerini dile getirdiler. Başlangıç toplantısı olarak gerçekleştirilen etkinlikte bundan sonraki düzenlenecek olan istişare toplantılarının odak grupları ve kümelenme potansiyeli yüksek olan sektörler bazında devam edeceği konusunda bilgi aktarıldı.

gulcan gulcan Ağustos 31, 2021 Yorum yapılmamış

ISK-SODEX Fuarı, “Sağlıklı İklimlendirme Çözümleri” ile Sektör Profesyonellerini Bir Araya Getirmeye Hazırlanıyor

Derneğimizin destekleyen kuruluşları arasında yer aldığı ISK-SODEX Fuarı, bu sene “Sağlıklı İklimlendirme Çözümleri” temasıyla sektör profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

29 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan ISK-SODEX Fuarı, ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere iklimlendirme sektörünü temsil eden profesyonelleri buluşturacak.

Fuar ile ilgili detaylı bilgiye https://www.sodex.com.tr linkinden ulaşabilirsiniz.

Online Kayıt: https://lnkd.in/eFDVR4SW

gulcan gulcan Ağustos 31, 2021 Yorum yapılmamış

ESSİAD ve MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Bir Araya Geldi

ESSİAD ve MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımları ile 18 Ağustos 2021 tarihinde ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, yeni yerine taşınmak üzere çalışmaları devam eden MMO İzmir Şube Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi (KALMEM) ile ESSİAD bünyesinde kurulum ve çalışmaları süren EHİS LAB Projesi ve diğer alanlarda yapılabilecek çalışmaların iş birliği içinde yürütülmesinin imkânları konuşularak, görüş alışverişinde bulunuldu.

gulcan gulcan Ağustos 31, 2021 Yorum yapılmamış

ESSİAD Yayın Kurulu, Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

ESSİAD’ın 1997 yılından beri yayın hayatını sürdüren Soğutma Dünyası dergisi sektörde adından söz ettirmeye devam ediyor. Zengin içeriği ile okuyucuları ile üç aylık periyotlarda buluşan Soğutma Dünyası dergisinin Yayın Kurulu çevirim içi olarak 08 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Soğutma Dünyası Yayın Kurulu Başkanı Nilay TUTAN, Editör Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Yayın Kurulu Üyeleri Dr. Özay AKDEMİR, Öğr. Gör. İbrahim KARAÇAYLI, Turan ERKAN, ESSİAD İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda derginin yeni sayısı üzerinden görüşmeler gerçekleştirildi.

gulcan gulcan Temmuz 9, 2021 Yorum yapılmamış

ESSİAD Üyelerinden Neta Ekipman ile Üye Buluşma Toplantısı Gerçekleştirdi

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak SATOĞLU, Yaman DUMAN, Batuhan ERİŞ ve Kemal YANIK ile ESSİAD Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA, Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT ve İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL’in katılımları ile ESSİAD Üyelerinden Neta Ekipman Mali İşler Müdürü Engin ŞAYLI ile toplantı gerçekleştirildi. ESSİAD faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında görüşme gerçekleştirilen toplantıda Engin ŞAYLI otomotiv sektörü başta olmak üzere, soğutma ve iklimlendirme sanayisinde ürün tedariğinde bulunan Neta Ekipman, Turbofin ve NBR Makina faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

gulcan gulcan Haziran 29, 2021 Yorum yapılmamış

ESSİAD, SOSİAD Tarafından Düzenlenen Dünya Soğutma Günü 2021 Yılı Etkinliği’nde Yer Aldı

SOSİAD tarafından 25 Haziran 2021 tarihinde Dünya Soğutma Günü 2021 Yılı Etkinliği “Soğutma’nın Şampiyonları: Daha İyi Bir Dünya İçin Saygın Kariyer” temasıyla düzenlenen webinarda Onursal Üyemiz Turan ERKAN mesleki deneyimlerini ve sektördeki kariyer fırsatlarını katılımcılar ile paylaştı.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin T. ERDOĞMUŞ dernek faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi aktardı. ESSİAD Onursal Üyesi Turan ERKAN ise Dünya Soğutma Günü’nün önemine dikkat çekerek mesleki deneyimlerini ve sektördeki kariyer fırsatlarını katılımcılar ile paylaştı.

gulcan gulcan Haziran 29, 2021 Yorum yapılmamış

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı ile bir araya geldi. ESSİAD 2019-2021 Dönemi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, Başkan Yardımcısı Hakan SEMERCİ, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal YAPAN, Haluk DÖNMEZ, A. Sait GÜRSÖZ, Akın KAYACAN, Gürkan AKÇAY, Mustafa E. DERYAAŞAN, Erdal TEKAN ile 2021-2024 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve Güray KORUN, Genel Sekreter Turan MUŞKARA, Sayman Mustafa SEZER, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdinç YAPAN ve Yaman DUMAN’ın katıldığı toplantıda ESSİAD’ın faaliyetleri hakkında görüşme gerçekleştirildi. 2021-2024 Dönemi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak Metin AKDAŞ’ın, Başkan Yardımcısı olarak Hakan SEMERCİ’nin seçildiği toplantıda yeni dönem çalışmalarına ışık tutmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.