Yorum yapılmamış

Kümelenme potansiyeli en yüksek sektör olarak saptanan EHİS sektörünün ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yol haritasının ortaya konulması için gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, bu sektörün yenilikçilik kapasitesinin artırılması, ulusal kalite ve performans standartlarının geliştirilmesi şeklindeki uzun vadeli hedeflerin yanı sıra, ülkeye ithal edilen ara malı, yardımcı mamul, aksesuar ve ekipmanın performans ve güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesi ve dış pazarlara ihracatın artırılması şeklindeki kısa ve orta vadeli hedeflerin yerine getirilebilmesi için ulusal akredite bir Test ve Analiz Laboratuvarına ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur.

Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESSİAD) sektörün bu ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık iki yıl önce girdiği yolda gerçekleşmeye en yakın süreç için kritik bir noktaya gelmiştir: Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı için Fizibilite Çalışması’nı tamamlaması sonrasında Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı kurulumu amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği (GPD) dosya yazımını tamamlamış, İzmir Kalkınma Ajansı’na teslim etmiş ve GPD, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Projenin onaylanmasını takiben T.C. İzmir Valiliği’nin ev sahipliğinde, İzmir Valisi Sayın Mustafa TOPRAK, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Akın KAYACAN katılımları ile gerçekleştirilen imza törenine Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi Destek Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Üniversitesi (EÜ) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)’nün proje ortaklığı ile gerçekleştirilen EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı, 6 milyon TL bütçeli olup, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün İZTEKGEB Teknokent alanı içerisinde yer alan yaklaşık 15,000m2’lik alanda kurulacaktır. İzmir Kalkınma Ajansı’nın ihale hazırlıklarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan kurulum projesi 24 ayda tamamlanacaktır.

Proje ile Neler Yapılacak?

EHİS sektörü kalifiye işgücü gerektiren yapısı, yüksek yenilikçilik ve ihracat potansiyeli ile Türkiye için büyük önem taşıyan sektördür. Bu proje, sektörün rekabetçilik seviyesini artırarak Türkiye EHİS sektöründe yenilikçilik ortamının geliştirilmesini, yeni ürün geliştirme yeteneğini ve teknoloji üretimini artırmayı hedeflemektedir.

Proje ile test ve sertifikasyon faaliyetleri nedeni ile sektör firmaları tarafından yurtdışına gönderilen ürünler için her yıl yurtdışına ödenen yaklaşık 2 milyon Euro’luk bedelin yurtiçinde kalmasını sağlanacak, dış ülkelerden laboratuvara test amaçlı gelecek ürünler dolayısıyla döviz girdisi sağlanacaktır. Laboratuvar ülkemizin yer aldığı coğrafik konumunun uygunluğu nedeniyle hem Avrupa pazarından gelebilecek test ihtiyaçlarına yanıt verecek hem de Orta Doğu pazarının ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Yenilikçilik ve ürün geliştirme çalışmaları için ortam oluşturacak olan bu proje ile sektör firmalarının bağımsız kalite, performans, test ve analiz beklentileri karşılanacak; yeni ürün geliştirme yeteneği ve teknoloji üretiminin arttırılması ile sektörün hızla gelişmesi için kendi standartlarını geliştiren ve düzenleyen bir yapıya dönüşmesi sağlanacaktır.

Yapılan araştırmalara göre EHİS sektörünün artan bir ihracat yapısına sahip olması, dış ticaret ve ulusal ekonomiye sağladığı katkılar ile rekabetçilik seviyesinin arttırılması, kaliteli ürünler üreterek gelişme performansı sağlayan bir sektör ile tanınırlığının yükselmesi hedeflenmektedir.

Yeni pazarlar ve iş olanakları yaratmaya yönelik çalışmaların da yürütülebileceği laboratuvarda yer alacak olan modüller; fan-coil test ünitesi, klima santrali test ünitesi, soğuk oda cihazı ve split klima test ünitesi, şişe soğutucuları, teşhir vitrin ve reyonları, derin dondurucular test ünitesi, gürültü/çınlama test ünitesi, elektrik test ünitesi ve çevre elemanlarıdır. Konusunda dünyada tek çatı altında tüm bu modüllerin yer aldığı ilk ve en teknolojik laboratuvar olacaktır.

Hedef, sadece İzmir ve Ege Bölgesi’nde kümelenmiş olan firmalara yönelik değil, tüm Türkiye çapında, Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa’ya hizmet edecek ve sektörün ortak ihtiyacını karşılayacak bir akredite test ve analiz laboratuvarının kurulmasıdır.