Yorum yapılmamış

16 Ağustos 2022 tarihinde  ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ve  CoolUp proje yürütücüsü Guidehouse firmasından Direktör Yardımcısı Dr. Neşen SÜRMELİ ANDAÇ’ın katılımları ile ESSİAD Dernek Merkezini ziyaret ederek toplantı gerçekleştirildi.

Dr. Neşen SÜRMELİ ANDAÇ, CoolUp projesi amacı, gerçekleştirilen faaliyetler ve etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN doğal soğutkan uygulamaları ve cihazlarda verim arttırıcı değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için gerek teknik gerekse finansal yatırımlar hakkında görüşlerini paylaştı. Proje sürecinde ESSİAD ile birlikte yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş birliğine varıldı.

Proje Hakkında: Alman hükümeti tarafından finanse edilen Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Mısır’da uygulanan CoolUp projesi ile sürdürülebilir soğutma uygulamalarını geliştirmek amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Paris ve Kigali anlaşmalarına uyum için gerekli yönetmelikler için hükümetlerle, doğal soğutkanlı ve yüksek verimli cihazlar geliştirebilmek için üreticiler ile ve tüm bunları hayata geçirebilmek için gerekli finansal kaynak modellerinin geliştirilebilmesi için finans sektörü ile eş zamanlı faaliyetler yürütülmektedir. CoolUp ekibi projenin çıkış noktasını şu şekilde açıklıyor: “Gezegenimiz hızla ısınıyor. Artan sıcaklıklar, soğutma talebinin artmasına neden olacaktır. Bu, artan nüfus, kentleşme ve daha yüksek yaşam standartları ile birleşiyor. Soğutma talebi arttıkça, elektrik tüketiminden kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları da artacaktır. Ozon tabakasına zarar verme potansiyeli ve küresel ısınma potansiyeli yüksek olan soğutucu akışkanların doğrudan etkisi de dikkate alındığında, emisyonlar üzerindeki etki daha da büyük hale geliyor. Bu tür soğutucu akışkanlar, alternatifleri olmasına rağmen günümüzün klima ve buzdolaplarının çoğunda hala kullanılmaktadır. Soğutmanın zorluğu, bu kısır döngüyü kırmak ve artan soğutma talebinin ozon tabakası ve iklim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltırken üstesinden gelmektir.”