Yorum yapılmamış

KOSGEB’in Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için verdiği teşvikleri, destek programlarını tanıtmak ve bu konudaki sorularınıza cevap vermek amacıyla KOSGEB Güney Hizmet Merkezi ve ESSİAD işbirliği ile “KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” 10 Mayıs 2012 Perşembe günü Tepekule İş Merkezi Marmara Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Katılımın yüksek olduğu toplantımızda KOSGEB Güney Hizmet Merkezi Müdürü Sayın Mustafa ÇANAKÇI KOSGEB destekleri sunumu hakkında katılımcılarımızı bilgilendirmiştir.

Sayın Çanakçı’nın sunumu sonrasında Abigem Direktörü Sayın Ebru DİNÇER MOBEDİ, Abigem’in faaliyetleri hakkında katılımcılarımıza bilgi vermiştir.