Yorum yapılmamış

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 25 Mayıs 2012 tarihinde EBSO Ankara Temsilciliği Yönetim Kurulu Danışmanı Sayın Prof. Dr. Atila YÜCEL’i EBSO Ankara Temsilciliğinde ziyaret etti.

Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda proje ortaklığı, arazi tahsisi, eş finansman, laboratuvar müşteri profili vb. başlıklar ile ilgili izlenecek yol haritası değerlendirilmiş, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.