Yorum yapılmamış

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 31 Mayıs 2012 tarihinde Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz ile ilgili Avabis firmasından Sayın Ahmet DİZMAN ve Sayın Nejat HAKLI ile dernek merkezimizde toplantı yapmıştır.