Yorum yapılmamış

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ozon tabakasına zarar veren gazların kontrol altına alınması ve bu gazları kullanarak bakım ve onarım yapan, servis hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak Son Kullanıcı Eğitimleri düzenlenmektedir.

 

Bu kapsamda 20 Mart 2018 tarihinde Best Western Otel/İzmir’de düzenlenen ve ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katıldığı eğitimde ilgili yasal mevzuat, Bakanlığın OTİM takip sistemi, son kullanıcıların yasal sorumlulukları, konuya ilişkin denetim ve cezai yaptırımlar ile sektörel gelişmelere yer verilmiştir.