Yorum yapılmamış

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, Hasan ACÜL’ün sunumuyla, dernek merkezimize gelen yoğun talep doğrultusunda 18.05.2018 tarihinde ikinci Ürün İnovasyonu Süreç Yönetimi Eğitimini gerçekleştirdik. Eğitimde; ürün, ürün geliştirme, teknoloji geliştirme (AR-GE), inovasyon, ürün inovasyonu kavramları, yeni ürün geliştirme süreçleri yönetimi, ürün geliştirme araçları, performans ölçüm metrikleri ve başarı kriterleri, yeni ürün pazar araştırmaları konuları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Hasan ACÜL’e değerli sunumu için çok teşekkür ederiz.