Yorum yapılmamış

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında, 12 Mart 2014 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)’den Sayın Sedef UZGÖREN’in sunumları ile Zaman Yönetimi Eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.

Zamanı etkin kullanma yöntemlerini tanıtmayı, katılımcıların kendi bireysel yeti ve becerileri ile bu yöntemleri işlevsel kullanabilme tekniklerini kavratmayı ve performanslarını artırmayı amaçlayan eğitimde zaman kavramının algısı ve değişim odakları, zaman algısında bireysel ve sosyal farklılıkların rolü, zaman yönetiminde performans ve paydaşları, zaman yönetiminde değişkenler, kriz odaklarını planlama, öngörü geliştirme, imgeleme, strateji belirleme gibi konularda bilgi aktarılmıştır.