Okuldan İşe Projesi

ESSİAD’ın T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na “T.C. İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında başvurusunu yapmış olduğu Okuldan İşe Projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje Başlangıç Tarihi: 01.11.2017

Proje Süresi: 1 Yıl

Proje Amacı: Gençlerin eğitim ve istihdamının arttırılması amacı ile doğan projemizde, mesleki eğitim almış öğrencilerin Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) sektöründe istihdamının sağlanması ve öğrencilere sektörün tanıtılması ve sevdirilmesi hedeflenmiştir. Tüm bu faaliyetler sayesinde sektördeki nitelikli personel eksikliği de giderilecektir.

Projenin Konusu: Üniversitelerin mühendislik fakülteleri, meslek yüksek okulları ile teknik liselerde sektör sunumları gerçekleştirilecek, öğrencilerin iş alanlarını daha yakından inceleyebilmesi için teknik geziler düzenlenecektir. Bu sayede tanıtılan sektörümüze ilgi duyan öğrencilere firmalarda staj ve istihdam imkanları sunulacaktır.

Staj ve istihdam olanakları yaratılabilmesi adına cv (özgeçmiş) bankası oluşturulacak ve bu özgeçmişler eleman talebinde bulunan sektör firmaları ile paylaşılarak gençlerin istihdamına katkı sağlanacaktır.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

Sektördeki nitelikli personel eksikliğinden doğan projemiz 2013 yılında hayata geçirilmiş olup, mesleki eğitim almış öğrencilerin sektörde istihdamının sağlanması ve öğrencilere sektörün tanıtılması ve sevdirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda üniversite ve meslek yüksek okullarında sektör sunumları gerçekleştiren derneğimiz, öğrencilerin iş alanlarını daha yakından inceleyebilmesi için teknik geziler düzenlemektedir.

Top