Geleceğe Değer Katmak

gelecegedegerkatmakGeleceğe Değer Katmak Projesi (TAMAMLANDI)

İzmir Kalkınma Ajansı’nın yürütücülüğünde; ESSİAD, Lamoro Kalkınma Ajansı, ATF (Associazione Tecnici Del Freddo/İtalyan Soğutma Derneği)’nin yer aldığı Geleceğe DeğerKatmak başlıklı Avrupa Birliği projesi ile İzmir ve Piedmont (İtalya) Bölgeleri arasında bölgesel politika ve ekonomik kalkınma modelleri üzerine karşılıklı anlayış ve işbirliği geliştirmeyi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında neler yapılacak?

EHİS Kümesi’ne özgün bir değer zinciri analizi yaparak kümenin rekabet gücünü artıracak politikalar üretilecek ve hayata geçirilecek, İzmir ve Piedmont Bölgesi’nin soğutma alanındaki kümelenme politika ve araçları ile yerel değer zinciri geliştirme alanında tecrübe paylaşımı ve kapasite geliştirme eylemleri gerçekleştirilecek ve proje sonunda İzmir’de, proje çıktılarının paylaşıldığı ve sektörün gelecek vizyonunun tartışılacağı uluslararası bir konferans düzenlenecek.

abprojesi

Soğutma Sektörünün Önemli İsimleri Geleceğe Değer Katmak Projesi Kapsamında Düzenlenen Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin Birlikte Tasarlanması Konferansı’nda Buluştu

İZKA, kümelenme çalışmaları kapsamında, İzmir’in önemli kümelerinden birisi olan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne yönelik “Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin Birlikte Tasarlanması Konferansı”nı düzenledi. 21-22 Nisan’da gerçekleşen konferansta Hindistan, Amerika, Fransa, Japonya gibi ülkelerden gelen çok sayıda katılımcı İzmir’de sektörün geleceğini masaya yatırdı.

Konferans, İzmir Kalkınma Ajansı’nın ESSİAD ve İtalya’dan Lamoro Kalkınma Ajansı ile İtalya Soğutma Teknisyenleri Derneği  (Associazione dei Technici İtaliani del Freddo–ATF) ile birlikte yürüttüğü “Geleceğe Değer Katmak – Adding Value to the Future” Projesi kapsamında düzenlendi. Söz konusu proje Türkiye–AB Sivil Toplum Diyaloğu-IV Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı kapsamında destekleniyor. Geleceğe Değer Katmak Projesi aynı sektörde faaliyet gösteren Türkiye ve İtalya’daki iki soğutma kümesi arasında işbirliği ve deneyim paylaşımını geliştirmeyi amaçlıyor.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi örneğinin proje çıktıları arasında özgün bir metodoloji ile değer zinciri analizi gerçekleştirmek, bu analize dayanarak kümenin rekabet gücünü artıracak politikalar üretmek ve bu politika önerilerini hayata geçirmek yer alıyor.

Konferansta sektör için geliştirilen değer zinciri analizi sunularak yurtdışından gelen sektör temsilcileri ile soğutma teknolojisinin geleceği ele alındı. Soğutma sektörünün geleceği dünya çapında getirilen çevresel yasal düzenlemeler, geliştirilen yeni teknolojiler ve akıllı uygulamalar (akıllı soğuk zincir vb.) ışığında değerlendirildi.

Coca-Cola Küresel Ekipman Araştırma Direktörü Mike GAMBLE’ın açılış konuşmasını yaptığı, UNEP Eski Direktörü ve Terre Policy Center Başkanı Rajendra SHENDE’nin Onur Konuğu olduğu ve “Soğutma Sektörünün Geleceği” oturumuna başkanlık ettiği Konferansa, Türkiye ve Dünya’da sektör liderleri arasında yer alan Sanden Environmental Products Corporation, Cold Car, Ahmet Yar Soğutma ve Metalfrio gibi firmalardan temsilciler katıldı. Konferansın 2. gününde Türk ve İtalyan sektör temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Birebir görüşmelerin çok başarılı geçtiğini belirten katılımcılar için öğleden sonra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana’ya turistik gezi ve Ahmet YAR firmasının fabrikasına teknik gezi düzenlendi. Konferans sonrasında katılımcılar, etkinliğin önümüzdeki yıllarda yinelenmesi taleplerini dile getirdiler. Başta ESSİAD ve ATF olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş konferans aracılığıyla gelecekte yeni ortak projeler hazırlamak konusunda da görüşme imkânı buldular.

Top