Yayın adını tıklayarak makaleleri indirebilirsiniz.

Hakemli Makaleler

Yayının Adı Yazarın Adı Başlık Sayı 
Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Dijital Dönüșümün Yarattığı Fırsatlar

Opportunities Created by Dijital Transformation in High Performance Building Design

Prof. Dr. Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL

Hakemli 102
Soğutma Uygulamalarında Net Sıfır Hedefi için Yetkin Teknik Personelin Önemi

The Importance of Qualified Technical Personnel for the Net Zero Target in Refrigeration Applications

Kadir İSA, Kıvanç ASLANTAȘ, Hayati CAN

Hakemli 101
Ejektör Genleştiricili Soğutma Çevriminde Sıvı-Buhar Ayırıcı Verimliliğinin R134a, R1234yf ve R1234ze(E) Soğutkanları İçin Farklı Çalışma Koşullarında Teorik Olarak İncelenmesi

Theoretical Investigation of the Vapor-Liquid Separator Efficiency in the Ejector Expansion Refrigeration Cycle for R134A, R1234yf and R1234ze(E) under Various Operating Conditions

Ayșe UĞURCAN ATMACA, Aytunç EREK, Orhan EKREN

Hakemli 100
Farklı Amaçlar İçin İmal Edilmiş Test Odalarının Çalışma Şartları Ve Enerji Tüketimleri

Operating Conditions And Energy Consumption Of Test Rooms Produced For Various Purposes

Barbaros Batur, M. Cem Çelik, Muammer Akgün

Hakemli 99
Yeni Bir Kendinden Kademeli Buzdolabı Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi

Thermodynamic Analysis Of A New Auto-Cascade Refrigeration System

Fatma ATAMTÜRK, Serhan KÜÇÜKA

Hakemli 98
Scroll ve Pistonlu Tip Soğutma Kompresörlerinin Kapasite ve Verimlerinin Çalışma Şartları ile Değişimi

The Change of the Capacity and Efficiency of the Scroll and Reciprocating
Compressors at Various Working Conditions

Emirhan BAYIR, Serhan KÜÇÜKA

Hakemli 97

Meyve ve Sebze Soğuk Odalarında Olgunlaşma Isısı ve Taze Hava Yükünün Ampirik Bağıntılarla Hesaplanması

Calculation of Ripening Tempoerature Fresh Air Load in Fruit and Vegetable Cold Rooms with Empirical Relations

Hüseyin BULGURCU, Necati KOÇYİĞİT

Hakemli 96

Ziya Haktan KARADENİZ

Hakemli 95

İbrahim KOZAN, Prof. Dr. Hüsamettin BULUT

Hakemli 94

Talip ÇELEBİ, Hasan BEDİR, Olgun SÖNMEZ

Hakemli 93

Theoretical And Experimental Analysis Of A Closed Circuit Cooling Tower

Oğuz DALKIRAN, Aytunç EREK

Hakemli 92

Isı Geri Kazanım Cihazlarında
Farklı Tipte Isı Değiștirici Kullanımının İncelenmesi

Investigation of Usage of Different Type Heat Exchangers in Heat Recovery Units

Göknil AĞAR, Özay AKDEMİR

Hakemli 91

Kontrollü Atmosfere Sahip Soğuk Hava Deposu Tasarımında Fotovoltaik Panel Desteğinin İncelenmesi

A Study On Photovoltaic Panel Support In Cold Storage Design With Controlled Atmosphere

Sezgi KOÇAK SOYLU, Adile ȘENEL, İbrahim ATMACA

Hakemli 90

İklimlendirme Sistemlerinde Evaporatif Soğutma Uygulamaları

Evaporative Cooling Applications in Air Conditioning Systems

Atacan İDİZ, Yunus Can KOÇAK, Fırat ÖZDEMİR, Özay AKDEMİR, Ali GÜNGÖR

Hakemli 89

Eskișehir İlinde R744 Soğutucu Akıșkanlı İki Buharlaștırıcılı Bir Soğuk Hava Deposu Tasarımı

Design of a Cold Storage Depot Using R744 as Refrigerant with Two Evaporators In Eskisehir

Özge ALTUN, Kıvanç ASLANTAȘ, Engin SÖKMEN

Hakemli 88

Amonyak – Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi ve Isı Değiştirici Performanslarının Etkisi

Thermodynamic Analysis Of An Ammonia-Water Absorption Cooling Cycle And Effect Of Heat Exchanger Performance

Uğur BÜYÜKTUNCER, Serhan KÜÇÜKA

Hakemli 88

Ticari Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Yöntemleri

Energy Efficiency Methods in Commercial Refrigeration Systems

Hüseyin BULGURCU

Hakemli 87

Soğutma Çevrimlerinin Enerji Verimliliği Yönünden Irdelenmesi

Investigation Of Cooling Cycle For Energy Efficiency

Fırat ÖZDEMIR, Umut ARDA, Harun BUZDEMIR, Ali GÜNGÖR

Hakemli 86

Nem Alma Malzeme Kaplamalı Isı Değiştiriciler ve Sistem Performansı Değerlendirmeleri

Desiccant Coated Heat Exchangers And Evaluations Of System Performance

Türkan ÜÇOK ERKEK, Ali GÜNGÖR

Hakemli 85
Isı Yalıtım Uygulamalarında Isı Köprüsü Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi

Numerical Investigation of Thermal Bridge Effects in Heat Insulation Applications

Burak TÜRKAN, Ahmet Serhan CANBOLAT, Akın Burak ETEMOĞLU Hakemli 84
Bir Endüstri Tesisinde, Enerji Risk Analiz Ve Yönetimi- ISO 50001 Bakışıyla Bir Çalışma Örneği MMO İstanbul Enerji Komisyonu Hakemli 83
Klima Cihazı Üfleme Çıkış Açısının Isıl Konfor Üzerindeki Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi Ahmet Serhan CANBOLAT, Ömer KAYNAKLI, Burak TÜRKAN, Nurettin YAMANKARADENİZ Hakemli 82
Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina Uygulamaları Prof. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, Yusuf YILDIZ Hakemli 81
Termodinamik ve Türkiye Bölgesel Yaşam Süreci Tahmini

Thermodynamics and Turkey Regional Life Span Estimation

Prof. Dr. Lütfullah KUDDUSİ Hakemli 80
Standart Soğutma Çevrimi için Optimum Soğutkanın Lee-Kesler Hal Denklemi İle Belirlenmesi M. Turhan ÇOBAN Hakemli 79
Soğutma Yüküne Bağlı Olarak Set Sıcaklığı Değişen Hava Soğutmalı Soğutma Grubunun Performansının Deneysel İncelenmesi Yasin ERŞAHİN, Prof. Dr. Haşmet TÜRKOĞLU Hakemli 78
Toplu Kullanım Alanlarında Evaporatif Soğutma Teknolojileri- Örnek Bir Uygulama

Evaporative Cooling Technologies For Public Environments: A Model Application

Arș . Gör. Müh. Fırat ÖZDEMİR , Prof. Dr. Ali GÜNGÖR , Ali KAYGIN Hakemli 77
Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinde Kullanılan Isı Değiştiricilerinin Analizi Oğuzhan ÇULHA , Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN , Doç. Dr. Orhan EKREN Hakemli 76
Soğuk Oda Cihazlarında R404a Yerine R442a Soğutucu Akışkanının Kullanılmasının Teorik Olarak İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Atilla G. DEVECİOĞLU, Doç. Dr. Vedat ORUÇ Hakemli 75
Dikey Tip İçecek Soğutucusunun Performansının Sayısal İncelenmesi

Numerical Investigation On Performance of Vertical Type Beverage Cooler

Fazıl Erinç YAVUZ, Dursun ÇALIŞKAN, Esra ÖZCAN, Mehmet Akif EZAN, İsmail Hakkı TAVMAN Hakemli 74
Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Hayati TÖRE, Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN Hakemli 73
Bir Split Klima Dış Ünitesinin Akış Yapısının Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation Of Flow Structures Of Split Air Conditoner Outdoor Units

Özgün ÖZER, Dilek KUMLUTAŞ, İlhami GÜMÜŞ, Soner SUDA Hakemli 72
Atık Su Kaynaklı Isı Pompasının Akdeniz İkliminde Kullanılabilirliğinin Deneysel Performans Analizi Doç.Dr. Orhan EKREN, Araş.Gör.Mustafa ARAZ, Prof.Dr.Arif HEPBAŞLI, Yrd.Doç.Dr.Emrah BIYIK, Hakemli 71
Soğutma Çevrimlerinde Yeni Soğutucu Akışkan Alternatiflerinin Kullanımının Termodinamiksel Olarak İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Özay Akdemir, Prof. Dr. Ali GÜNGÖR Hakemli  70
Isı Değiştiricilerde Kireç Oluşumu ve Bunu Etkileyen Parametrelerin Araştırılması   Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ALTAY Hakemli  69
 Düşük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip Soğutucu Akışkanların Soğutma Uygulamalarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi  Arş. Gör. Mustafa ARAZ, Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI  Hakemli  67
 Absorbsiyonlu Isı Yükselticileri ve Bir Endüstriyel Uygulama  Bener KURT, Prof. Dr. İlhami HORUZ Hakemli 66
 Düşük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip Soğutucu Akışkanların Soğutma Uygulamalarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi Arş. Gör. Mustafa ARAZ, Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI  Hakemli 66
Hastanelerde Hijyenik Ortamlarda İç Hava Kalitesinin Araştırılması ve Modellenmesi (Antalya Örneği)  Öğr. Gör. Ahmet COŞGUN, Mak. Müh. Ahmet KORKMAZ, Öğr. Gör. Nafel DOĞDU  Hakemli 65
Bir Endüstriyel Soğutma Eğitim Setinde Enerji Analizleri için Yazılım-Donanım Desteği Oluşturulması  Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU, Yrd. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN, Volkan ERYÜKSEL  Hakemli 65
Günışığı Aydınlatma Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Değerlendirmesi  Arş. Gör. İlker ÖNER, Doç. Dr. Canan VARLIKLI, Yrd. Doç. Dr. Koray ÜLGEN  Hakemli 64
Serbest Pistonlu Bir Stirling Soğutucunun Performans Analizinin Deneysel Olarak İncelenmesi  Öğr. Gör. Dr. Orhan EKREN, Doç. Dr. Serdar ÇELİK  Hakemli 63
Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Teorik İncelemesi  Yrd. Doç. Dr. Koray ÜLGEN, Yrd. Doç. Dr. Erkan KAÇAN Hakemli 63
 Bir Endüstriyel Tesisteki PVC Kalıp Soğutma Sisteminin Enerji Analizi ve İyileştirilmesi  Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU, Doç. Dr. Nadir İLTEN, Arş. Gör. İsmail CANER, Arş. Gör. Okan KON  Hakemli 63
 Bir Endüstriyel Tesisteki PVC Kalıp Soğutma Sisteminin Enerji Analizi ve İyileştirilmesi  Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU, Doç. Dr. Nadir İLTEN, Arş. Gör. İsmail CANER, Arş. Gör. Okan KON  Hakemli 62
 Levha Kanatlı Borulu Tipli Bir Buharlaştırıcının Isıl Davranışının Entalpik Tünelinde Deneysel Olarak İncelenmesi  Erdoğan URAS, Gürcan DURMAZ, Doç. Dr. Aytunç EREK  Hakemli 61
Güneş Enerji Destekli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik İncelemesi  Prof. Dr. A. Kemal YAKUT, Doç. Dr. Arzu ŞENCAN ŞAHİN, Doç. Dr. Reşat SELBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Erkan DİKMEN, Bulut GÖRGÜLÜ, Öğr. Gör. İhsan DOSTUÇOK, Öğr. Gör. Sefer KUTLU  Hakemli 60
Bina Enerji Yazılımları ve Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Bir Yazılım M. Azmi AKTACİR, Burak YENİGÜN, Emrah YAKA Hakemli 59
Türkiye’nin İlleri için Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Tespiti  Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR, Mak. Müh. Burak YENİGÜN  Hakemli 58
 LiCl-Su Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi  Tuncay GÜNHAN, Arzu ŞENCAN ŞAHİN, Vedat DEMİR, Hamdi BİLGEN, Orhan EKREN, Aytunç EREK Hakemli 58