SOĞUTMA DÜNYASI DERGİSİ

YAZIM FORMATI VE KURALLARI

YAZI İÇERİĞİ

Soğutma Dünyası Dergisinde sadece “İklimlendirme, Soğutma-Isı Pompası ve Yalıtım” konularını içeren makale, çeviri, haber, duyuru ve reklam yazıları yer alır. Hakem denetiminden geçirilmek istenen yazılar için “Hakem denetiminden geçirilmek üzere ekli makale gönderilmektedir.” olarak talepte bulunulmalıdır.

SAYFA DÜZENİ

Soğutma Dünyası Dergisi’ne gönderilecek tüm yazılar MS Office Word Belgesi olarak A4 boyutunda elektronik ortamda hazırlanacaktır.

Sayfanın üst ve sol tarafında 30 mm, sağ ve alt tarafında 30 mm boşluk bırakılarak yazı, şekil ve tablolar yerleştirilmelidir. Yazı metni sağdan ve soldan hizalı, tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Paragraflarda boşluk bırakılmamalı, paragraflar arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmış olarak ayarlanmalıdır.

Yazıda numaralama kullanılacaksa yazının tamamında aynı numaralama sistemi kullanılmalı ve bütünlük sağlanmalıdır.

YAZI KARAKTERLERİ

Yazı başlıkları, alt başlıklar veya bölümlemeler 12 punto /arial yazı fontu ile ve bold olarak yazılacaktır. Yazı başlıkları alt başlıklar ve bölümlemelerde büyük harf kullanılacaktır. Küçük harf kullanılması halinde kelimeler büyük harf ile başlamalıdır.

Yazı metni 10 punto arial yazı fontu ile yazılmalıdır. Resim –tablo –grafik veya şekil alt yazıları 9 punto ve italik veya arial yazı fontu ile yazılmalıdır.

Yazı bölümlemeleri uygun olması halinde (örn. makale ve bilimsel yazılarda) aşağıdaki bölümlere yer verilmelidir.

Özet

Giriş

Ana konunun işlendiği bölüm

Sonuç

Kaynaklar

Kısa öz geçmiş.

YAZIM DİLİ VE DİLBİLGİSİ KURALLARI

Tüm yazılar Türkçe ve dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Türkçe sözcükler Türk Dil Kurumu yazım kılavuzundan belirtilen şekli ile kullanılmalıdır. Cümle içinde çok zorunlu olmadıkça yabancı sözcük kullanılmasından kaçınılarak kullanılması zorunlu durumlarda yabancı sözcük  tırnak (‘….’) içine alınacak veya parantez içinde Türkçe karşılığı veya açıklaması yazılacaktır. Sektör ile ilgili yabancı dildeki terimler için ‘Türk Tesisat Mühendisliği Derneği’nin  ‘Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sözlüğü’ ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği’nin ‘Isı Terimleri Sözlüğü’ adlı yayınlarındaki Türkçe karşılıkları tercih edilmelidir.

ŞEKİL –RESİM –TABLO –SEMBOL VE GRAFİKLER

Yazı içinde ya da ekinde verilecek olan tüm şekil, resim, tablo, sembol ve grafikler, bilgisayar ortamında hazırlanmış olmalı veya aydınger üzerine çizilmiş olmalıdır. A4 sayfa içinde yazı alanı dışına taşmayacak biçimde hazırlanmalıdır. Tamamı sıralı olarak numaralandırılmalı ve yazı içinde bahsi geçen bölümlerde bu numaralar belirtilmelidir.

Şekil yazıları şekil altına, tablo ve grafik yazıları tablo ve grafik üzerine yazılmalıdır.

YAZILARIN  GÖNDERİLME ŞEKLİ

Dergiye yayınlanması talebi ile gönderilen tüm yazılar, belirtilen format ve yazım kurallarına uygun olarak bilgisayar ortamında yazılmış olmalıdır. Elektonik posta ile gönderilmiş yazılar hakkında yazının gönderildiğine dair teyit alınması gerekmektedir. Elektronik posta ile gönderilmeyen yazılar CD ile gönderilmelidir. Gönderilen belgenin ulaştığına dair teyit alınması gerekmektedir.

TEŞEKKÜR

Katkı ve katılımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

SOĞUTMA DÜNYASI YAYIN KURULU