Geleceğe Değer Katmak (AB) Projesi

gelecegedegerkatmakİzmir Kalkınma Ajansı’nın yürütücülüğünde; ESSİAD, Lamoro Kalkınma Ajansı, ATF (Associazione Tecnici Del Freddo/İtalyan Soğutma Derneği)’nin yer aldığı Geleceğe DeğerKatmak başlıklı Avrupa Birliği projesi ile İzmir ve Piedmont (İtalya) Bölgeleri arasında bölgesel politika ve ekonomik kalkınma modelleri üzerine karşılıklı anlayış ve işbirliği geliştirmeyi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında neler yapılacak?

EHİS Kümesi’ne özgün bir değer zinciri analizi yaparak kümenin rekabet gücünü artıracak politikalar üretilecek ve hayata geçirilecek, İzmir ve Piedmont Bölgesi’nin soğutma alanındaki kümelenme politika ve araçları ile yerel değer zinciri geliştirme alanında tecrübe paylaşımı ve kapasite geliştirme eylemleri gerçekleştirilecek ve proje sonunda İzmir’de, proje çıktılarının paylaşıldığı ve sektörün gelecek vizyonunun tartışılacağı uluslararası bir konferans düzenlenecek.

abprojesi

Top