Yorum yapılmamış

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 21. Ozon Paneli 26 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Küresel bir kriz haline gelen ve tüm Dünya’yı derinden etkileyen COVID-19 pandemisi, hem gıda hem aşı tedariği ve güvenliği konusunda soğuk zincirin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının gerekliliğini ve önemi nedeniyle “Sürdürülebilir Soğuk Zincir ve İklim” teması ile düzenlenen ve ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Yaman DUMAN’ın katıldığı panelde florlu sera gazlarının güncel durumu, Türkiye’deki soğuk zincir lojistiği, soğuk zincirde kullanılan teknolojiler ve alternatifleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

ESSİAD’ın da çalışmaları içerisinde yer aldığı Türkiye’de soğuk depolama, soğuk taşıma ve soğuk teşhirden oluşan soğuk zincir sistemi; soğuk zincirin ilaç, aşı ve gıda güvenliği açısından önemi ve çevresel etkileri konusunda TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Tarım Ürünleri ve Soğuk Zincir Komisyon Başkanı Levent Aydın tarafından sunum gerçekleştirildi. Ayrıca ESSİAD adına Ercan Teknik Bölge Satış Sorumlusu Ercüment İNAL Uzaktan İzleme ve Enerji Tasarrufu konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumların tamamlanması sonrasında “Ülkemizde Sürdürülebilir Soğuk Zincir ve İklim” konusunda panel düzenlendi.