Yorum yapılmamış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda 29 Aralık 2022 tarihinde The Marmara Taksim’ de “Hidroflorokarbonların Azaltımı Sürecinde Alternatiflere Geçiş” konu başlıklı 22. Ozon Paneli düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliğiyle düzenlenen ve ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Yaman DUMAN’ın katıldığı panel süresince Türkiye’de HFC Azaltım Süreci ve Alternatiflere geçiş çerçevesinde tartışmalar gerçekleştirildi.

22. Ozon Paneli İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak ve UNIDO Türkiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz’ın açılış konuşmalarından sonra Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanı Volkan Polat’ın Türkiye’nin HFC azaltım süreci ve alternatiflerin önemine ilişkin sunumlarının yanı sıra TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi, SOSIAD, ISKID ve ISKAV temsilcileri alternatifler özelinde sektörün durumu ve geçiş sürecinde gereken adımlar, enerji verimliliği, alternatiflerin kullanımında güvenlik standartları ve yetkin personelin önemi konularında gerçekleştirdiği sunumlarla programa katkı sağladı.