Yorum yapılmamış

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 04.05.2011 tarihinde ilan ettiği 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) kapsamında, 14 Temmuz – 23 Ağustos 2011 tarihleri arasında İzmir Kalkınma Ajansı’na sunulan faaliyet tekliflerinin değerlendirme çalışmaları tamamlanmış, 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında kabul edilmiştir.

Bu kapsamda İzmir Kalkınma Ajansı’na teslim etmiş olduğumuz “Akredite Test ve Analiz Laboratuarı İçin Fizibilite Çalışması” projemizin sözleşmesi 09.09.2011 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Sayın Murat Yılmaz ÇOBAN, PPDK Birim Şefi Sayın Sibel ERSİN ile Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER tarafından imzalanmıştır.