Yorum yapılmamış

14-15 Kasım 2012 tarihleri arasında Faveo Danışmanlık’tan Sayın Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN’ın sunumu ile “Finansman Yönetimi ve Yönetim Muhasebesi” eğitimimiz düzenlenmiştir.

İşletmelerde performansın ilk gereği, ekonomik performans ve maliyet kalemlerinin belirlenip işletme lehine kullanılmasıdır. İşletme sahiplerinin ve yöneticilerinin alacakları kararlarda ve firma kaynaklarını doğru yönlendirmede kullandıkları unsurlar finansal verilerdir. İşletme finansmanını ile ilgili temel bilgilerin paylaşılacağı bu eğitimde, yöneticilerin sistematik ve pratik bir bakış açısı oluşturulması amaçlanmıştır.

Eğitimimiz temel finans bilgisi ve temel finans analiz, kredi çeşitleri, uygulamada gerekli bilgiler ve pratik, piyasaların takibi, genel değerlendirme, örnek olaylar ve çalışmaları içeren altı ana başlıkta incelenmiştir.