Yorum yapılmamış

İzmir ABİGEM Direktörü Sayın Ebru DİNÇER 15.08.2011 tarihinde derneğimizi ziyaret ederek İzmir Kalkınma Ajansı’na sunmuş olduğumuz “Akredite Test ve Analiz Laboratuarı İçin Fizibilite Çalışması”nın eğitim ve danışmanlık analizi ile ilgili bilgi almıştır.