Yorum yapılmamış

Derneğimiz organizasyonunda, TMMOB İzmir Şube ve İZMİMOD işbirliği ile Bina Bilgi Modelleme Sistemi (BİM) Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan SEMERCİ’nin açılış konuşması ile başlayan etkinlik İSKİD Genel Sekreteri Ozan ATASOY, ProCS Genel Müdürü Daniel KAZADO ve liNear İş Geliştirme Müdürü Nadir SARKUŞ’un sunumları ile devam etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte izleyiciler Bina Modellemesi ile ilgili bilgi sahibi oldu. Bir binanın inşaası sırasındaki tüm disiplinlerin birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlayacak bir yönetim sistemi olan BİM sayesinde doğru binanın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.