Yorum yapılmamış

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi (UR-GE) Projemiz kapsamında, 04-06 Kasım 2014 tarihleri arasında Yurtdışı Alım Heyeti Programımız düzenlenmiştir.
Alım heyetine katılacak firmaların tespitinde; Ekim 2012’de UR-GE Projemiz kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz Azerbaycan Yurtdışı heyet Programımız, Mayıs 2013’de yine UR-GE Projemiz kapsamında Kenya Yurtdışı heyet Programımız, standlı yer aldığımız CHRVI Middle East (ME) 2014 Fuarı’na Mayıs ayında katılım etkili olmuştur. Derneğimiz, Heights Exhibitions & Conferences tarafından organize edilen ve Katar Uluslararası Kongre Merkezi’nde 26-29 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen CHRVI Middle East (ME) Fuarı’na katılmıştır. Bu ziyaret aslında bir ön heyet niteliği taşımakta olup alım heyeti organizasyonumuz için önemli bir çalışmadır.

Suudi Arabistan, Kenya, Katar ve Gürcistan’dan gelen iş adamlarının ağırlandığı programın ilk gününde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde dernek üyelerimizden 6 firmanın (Barlas, Doğu, Eneko, İmas, İmeksan, KLS) katılımları ile heyet katılımcısı yabancı 7 firma ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, firmalarımız tarafından yabancı firma temsilcileri ile birebir görüşme imkanı yakalanmıştır.

Görüşmelerin ardından yabancı firma temsilcileri, dernek üyelerimizin fabrikalarını ziyaret ederek firmalarımızın ürettikleri cihazlar ve üretim aşamaları hakkında bilgi almışlar ve ticari görüşmelerini gerçekleştirmişlerdir.

UR-GE Projemiz Kapsamında Düzenlemiş Olduğumuz Yurtdışı Alım Heyeti Programımız ile,

Yabancı firmalar, yerli üreticileri tesislerinde ziyaret etme ve üretim aşamalarını yerinde inceleme şansı elde etmişlerdir.

Üyelerimiz yurtdışına ziyaret sırasındaki ilk görüşmelerinde ifade edip de anlatamadıkları konuları, müşterileri fabrikalarında ağırlayarak birebir yüz yüze anlatma fırsatı elde etmişlerdir.

Daha önce Kenya ve Azerbaycan’a yapılan dış ticaret heyetleri, Kenya ön heyeti ve OAİB desteği ile katılmış olduğumuz CHRVI ME Fuarı ile doğru kişilerin tespit edilerek, nitelikli müşterilerin üye firmalarımızın karşısına müşteri olarak çıkarılması ihracat için önemli bir fırsat olmuştur.

Organizasyon hazırlığımızın tam yapılmış olması; ESSİAD tanıtım filmimiz ile küme olarak gücümüzün ortaya konmasını sağlamış, hazırlamış olduğumuz tanıtım katalogları ile yabancı firmalar üyelerimizin iş kolları hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatı yakalamışlardır.

Gerek üreticilerimiz, gerekse heyete katılan yabancı firmalar açısından son derece başarılı geçen bu organizasyondaki tecrübelerimizle bundan sonraki UR-GE Projemizde daha hedefe odaklı, daha bilinçli çalışacağımıza inanıyoruz.

Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler görüşmelerin ticari bağlantılara dönüşeceği yönündedir. Heyete katılan firmalar daha önce ülkemizden mal almayı düşündükleri halde, buna cesaret edemezken, bu alım heyeti ile ülkemize gelmiş, üreticilerimizin fabrikalarını yerinde ziyaret etme olanağı elde etmiş, karşılıklı masada oturarak sohbet etme fırsatı yakalamış oldukları üyelerimizle uzun sürecek birlikteliklere imza atma fırsatı yakalamışlardır.

Yabancı firmaların değerlendirmelerini okuduğumuzda genel olarak dürüst kişilerle iş geliştirmekten memnun oldukları, ancak Türkiye’deki fiyatların Katar’daki (Hindistan ve Çin’den gelen ürünlerin etkisiyle) fiyatlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Devletimizin bu yönde de yerli üreticiyi koruyucu önlemler alması, belki sübvansiyonlar geliştirmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Yerli ve yabancı firmalarımız faaliyetimizden memnun kalmışlar ve önümüzdeki günlerde olumlu iş bağlantıları gerçekleştireceklerini ifade etmişlerdir.