Yorum yapılmamış

Derneğimiz tarafından yürütülen, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen sektörümüzün Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla kurulacak olan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Sektörüne Yönelik Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz ile ilgili çalıştay düzenlenmiştir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği çerçevesinde yürüttüğümüz UR-GE Projemiz kapsamında EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Yönetim Modeli Çalıştayımız 17 Haziran 2014 tarihinde Tepekule Konge ve Sergi Merkezi’nde T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Uzmanı Sayın H. Şafak BOZKIR, İzmir Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Uzmanları Sayın Sinem ÖZDEMİR DURMUŞLAR, Program Yönetim Birimi Uzmanı Sayın Arın HÜNLER, Planlama Birim Uzmanları Sayın Esra Sermin ATA ve Evren UYGUR, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güniz GACANER ERMİN, MMO Genel Sekreteri Sayın Melih YALÇIN, Proje Ortaklarımız EBSO ve Ege Üniversitesi temsilcileri, derneğimizin Onursal Başkanı Sayın Erol ERTAŞ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, TTMD, SOSİAD ve sektör temsilcilerimizin katılımları ile düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Hakan SEMERCİ’nin açılış konuşması ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL’in laboratuvar projemiz ile ilgili tanıtım sunumu ile devam eden çalıştay kapsamında; EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı’nda uygulanabilecek olan yönetim modelleri, laboratuvarın iş modeli, tanıtım ve hizmet verme süreci, personel görev tanımları gibi önemli konular hakkında Danışmanımız Sayın Hakan ZOBU tarafından sunum gerçekleştirilmiştir.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.