Yorum yapılmamış

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 sayılı tebliğ kapsamında desteklenen Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ile ilgili 27 Ocak 2017 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde bilgilendirme toplantısında gerçekleştirildi.

ZOBU Consulting Genel Müdürü Hakan Zobu’nun sunumları ile gerçekleştirilen, ENSİA üyelerinin ve ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda; UR-GE Destekleri için hibe başvurusu yapabilecek İşbirliği Kuruluşlarının İhracatçı Birlikleri İl Sanayi / Ticaret Odaları TOBB, TİM, DEİK Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler olduğunu bu sebeple de şirketlerin ENSİA gibi tabanı güçlü sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerinin bu desteklerden faydalanmak adına önem arz ettiğini ifade etti.

ESSAİAD Yüksek İstişare Kurulu ve ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER ise UR-GE Projelerinin sağladığı istihdam desteği ile şirketlerde personel yapısının nitelikli personelden oluşturulması hususunda önemli olduğunu ve aynı zamanda da sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerde bir motivasyon noktası oluşturduğunun altını çizdi.

ESSİAD’ı temsilen EHİS-LAB Proje Koordinatörü Ayeşgül SEVER MENKÜ tarafından yapılan sunumda, ESSİAD’ın UR-GE desteği kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Özellikle uluslararası tanıtım ve heyet organizasyonları anlamında UR-GE desteklerinin çok kapsamlı ve faydalı olduğunu ifade eden Menkü, “UR-GE desteği olmadan bu tür faaliyetler gerek şirketler gerekse de bizim gibi dernekler adına mali anlamda büyük bir yük olacakken UR-GE Destekleri sayesinde belki de bu destekler olmadan hiç ihracat yapamayacak bir şirket ihracat yapmaya cesaretleniyor, personelini yurt dışına yolluyor, alım heyetleri organize ediyor ve hatta istihdam sağlıyor.” ifadelerine yer verdi.