Yorum yapılmamış

ESSİAD organizasyonunda Aera, Form ve Doğu İklimlendirme’nin katkılarıyla 20 Ekim 2021 tarihinde “ErP Regülasyonları ve İklimlendirme Sektörüne Etkileri” konulu webinar gerçekleştirildi.

Etkinliğin moderatörlüğünü gerçekleştiren ESSİAD Eğitim Komisyonu Üyesi Süleyman KAVAS’ın açılış konuşması ile başlayan webinarda ilk sözü ESSİAD  Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN alarak webinara katılanlara teşekkür etti. Ayrıca dernek faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi aktaran İşbilen’in konuşması sonrasında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Makina Sanayi Dairesi Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Aslan GÜR söz aldı.

Aslan GÜR konuşmasında ülkemizde iklimlendirme sektörünün hem hızla gelişen iç pazar talebini karşılamada hem de küresel rekabetin yoğun olduğu uluslararası pazarlara artan ihracatı karşılamada sektörün Türkiye ekonomisinde önemli bir oyuncu olduğunu, iklimlendirme sektörünün 2020 yılında sektörün ihracatının 4.7 milyar $ , 2021 yılının ilk altı ayında 3 milyar $’lık bir ihracat gerçekleştirdiğini, sektörün 2019 yılı cirosu ise 17 milyar TL seviyesinde olduğunu belirterek “Dünyamızda gerçekleştirilen iklim değişikliği sera gazı salınımındaki artış ve mevcut enerji kaynaklarının azalması başta Avrupa Birliği olmak üzere ülkeleri harekete geçirmiş, özellikle Avrupa Birliği sera gazları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında 2030 ve 2050 hedeflerini açıklamıştır. Bu hedeflere ulaşılması için Avrupa Birliği tarafından ErP regülasyonları açıklanmış ve uygulamaya alınan ErP regülasyonları ile ilgili ürünlere CE iliştirilmesi şartı haline getirilmiştir. Ülkemiz ile AB arasında imzalanmış olan Gümrük Birliği Anlaşmasının getirdiği Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin neticesinde ülkemizde Bakanlığımız tarafından ErP Regülasyonları yayınlanmış ve yayınlanmaya devam etmektedir.” diyerek ürünlerin asgari verimlilik değerlerini belirleyen Eko Tasarım Mevzuatı, diğeri ise ürünlerin verimlilik değerlerinin gösterir etiketlerini kapsayan Eko Etiketleme Mevzuatı’ndan bahsetti. İklimlendirme sektörünün en yüksek ihracatını gerçekleştirdiği AB ülkelerine  CE işaretli ürünlerde ErP regülasyonlarına uyulması gerektiğinin artık zorunluluk halini aldığını vurgulayan ve AB standartlarında üretim yapılmasını sağlayan ErP Regülasyonları ile yerli sanayimiz daha rekabetçi bir konuma geldiğini belirten Gür, “ErP Regülasyonlarına uygun ürün imal etmek imalatçı açısından daha fazla yatırım ve AR-GE anlamına gelmek olsa da enerji verimli ürünlerin daha az enerji harcayarak uzun vadede tüketiciyi koruyarak ülke ekonomisine katkı sağladığı ve çevreye daha az zarar verdiği göz ardı edilmemelidir.” dedi. Ayrıca Bakanlık tarafından ilgili paydaşlarla görüşmek üzere sektör komitelerinin kurulduğunu ve İklimlendirme Sektörü ile ilgili konuların bundan sonraki süreçte İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesi’nde görüleşüleceğini ve komitenin kurulum çalışmalarının başladığını, başlatılan çalışmalar kapsamında hazırlanan komite tebliğinin görüş alınmak üzere ESSİAD’a da gönderildiğini belirterek webinar katılımcılarına teşekkür etti.

Webinar programı doğrultusunda söz alan Doğu İklimlendirme Teknik Koordinatörü Sinan AKTAKKA ErP Temel Kavramları ve Uygulama Deneyimleri, Aera İklimlendirme Ürün Yöneticisi Ali Can KARADAŞ İklimlendirme Cihazlarında ErP Hesabı hakkında sunum yaptı.

 

Sunumların tamamlanması sonrasında Swegon İş Geliştirme Direktörü Timo SCHRECK’in katılımları ile gerçekleştirilen soru cevap sonrasında yoğun katılım ile düzenlenen webinar sona erdi.