Yorum yapılmamış

Sanayi kuruluşlarının 2026 yılı itibariyle uygulamaya girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyumunu sağlamak ve rekabetçi yapılarını sürdürülebilir kılmak amacıyla uygulanan “Karbon Yönetimi için Kümelerarası İşbirliği Projesi”nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve ESSİAD’ı temsilen Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılım sağladığı toplantıda Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (ENSİA) koordinatörlüğünde, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birlikleri (EDDMİB) ve İtalya’dan CosVig ortaklığında yürütülen; İzmir Kalkınma Ajansı, İzenerji ve Eurosolar Türkiye’nin iştirakçi olarak yer aldığı projenin, Avrupa Birliği tarafından 520 bin Euro hibe destek almaya da hak kazandığı belirtildi.

ENSİA Avrupa Birliği Projeleri Koordinatörü Hazal COŞKUN tarafından “Karbon Yönetimi için Kümelerarası İş Birliği” projesi takvimi ve iş planıhakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.