Yorum yapılmamış

SAYI: Yİ.58.06/61               

KONU: Olağan Genel Kurul İlanı Hk.

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’mizin 2019-2021 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı; Dernek Yönetim Kurulu’nun 03 Mart 2021 tarihli ve 53 sayılı kararıyla 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 10.00’da Anadolu Cad. No.40 K.2/208 Tepekule İş Merkezi Bayraklı – İZMİR adresinde, aşağıda yer alan gündem doğrultusunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündem ile;

01 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14.00’da,

Anadolu Cad. No:40 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Özel Günler Salonu (Ç Katı) Bayraklı – İZMİR adresinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimizin Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

Güray KORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. İstiklal Marşı ve saygı duruşu,
 3. Divan Teşekkülü,
 4. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
 5. ISKAV Etik İlkeler sunumu,
 6. Faaliyet raporu ve denetim raporunun okunması,
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibraya sunulması,
 8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü, bütçe fasılları arasında aktarım yetkisinin seçilecek Yönetim Kurulu’na verilmesi,
 9. Dernek organlarının seçimi,
 10. EHİS LAB Projesi hakkında görüşme,
 11. Tüzük değişikliği hakkında görüşme,
 12. Dilek ve temenniler,
 13. Kapanış.