Yorum yapılmamış

24 Ocak 2015 tarihinde ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında ERP Komitesi İşbirliği’nde Adım Adım Stratejik Planlama Eğitimi düzenlenmiştir.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde Sayın Hakan ZOBU ve Sayın Göker SARP’ın sunumları ile gerçekleştirilen seminerde stratejik planlama kavramı, strateji tasarımı, planlama ve bütçe, yönetim yaklaşımları, pazar analizi, rekabet analizi gibi ana başlıklar altında katılımcılara bilgiler aktarılmıştır.