Yorum yapılmamış

İzmir İktisat Kongre Merkezi’nde T.C. İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler İzmir İl Müdürlüğü tarafından 6 Mart 2024 tarihinde İzmir Sivil Toplum Çalıştayı düzenlendi.

ESSİAD’ı temsilen İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL ve Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT’in katıldığı çalıştayda il genelinde bulunan yaklaşık 600 Sivil Toplum temsilcisinin katılımıyla Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) V2.0 ve Proje Destek Sistemi (PRODES), AB Projeleri ve Uluslararası Hibe Programları ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.