Yorum yapılmamış

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı ile bir araya geldi. ESSİAD 2019-2021 Dönemi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, Başkan Yardımcısı Hakan SEMERCİ, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal YAPAN, Haluk DÖNMEZ, A. Sait GÜRSÖZ, Akın KAYACAN, Gürkan AKÇAY, Mustafa E. DERYAAŞAN, Erdal TEKAN ile 2021-2024 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve Güray KORUN, Genel Sekreter Turan MUŞKARA, Sayman Mustafa SEZER, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdinç YAPAN ve Yaman DUMAN’ın katıldığı toplantıda ESSİAD’ın faaliyetleri hakkında görüşme gerçekleştirildi. 2021-2024 Dönemi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak Metin AKDAŞ’ın, Başkan Yardımcısı olarak Hakan SEMERCİ’nin seçildiği toplantıda yeni dönem çalışmalarına ışık tutmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.