Yorum yapılmamış

Derneğimizin yürütmüş olduğu Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi (UR-GE) Projemiz kapsamında düzenlenecek olan Finansman Yönetimi danışmanlık programı ile ilgili İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Serdar ÖZKAN, Sayın Prof. Dr. Erhan ADA, Sayın Prof. Dr. Cengiz EROL, Sayın Doç. Dr. Hasan BAKLACI, Yrd. Doç. Dr. Yiğit KAZANÇOĞLU’ndan oluşan proje ekibi ile birlikte Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve Proje Uzmanımız Sayın Servet GİRGİN, 18 Ocak 2013 tarihinde dernek üyelerimizden İmeksan İzmir Menfez Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. firması temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ÜMMAN, Dinamik Isı A.Ş. firmasını temsilen EHİS Yürütme Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ, Uzay Mekanik San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN ziyaret edilmiştir.

Finansman Yönetimi danışmanlık programı ile ilgili detayların anlatıldığı toplantıda; finansal planlama sisteminin kurulması ve uygulanması ile finansal performans kontrol sistemlerinin oluşturulmasıkonusunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Finansman Yönetimi Danışmanlık Programı İçeriği

Öncelikle ayrıntılı problem tanımı yapılacak, amaçları, hedefleri, problem değişkenleri ve kısıtları belirlenecektir.

Problemin çözümüne yönelik ilgili konudaki kuramsal modeller ve çözüm yöntemleri incelenecek ve kuramsal altyapı oluşturulacaktır.
Bu bilgiler çerçevesinde problemin çözümüne yönelik alternatif yöntemler geliştirilecek ve bu çalışma esnasında firmanın içinde bulundığu koşullar dikkate alınarak firmaya uygun, uygulanabilir çözümler geliştirilecektir.

Son olarak firmanın bütçe olanakları, insan kaynakları, altyapı olanakları dahilinde en uygun çözüm bulunacaktır. Firma yöneticileri ile mutabakat sağlandıktan sonra en uygun çözüm uygulamaya konacaktır. Uygulama sırasında danışmanlık ve kontrol hizmetleri devam edecektir.

23 Ocak 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Sayın Hakan SEMERCİ ve Sayın Turan MUŞKARA’nın katılımları ile derneğimizin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında görüşmek üzere Hömak Soğutma Kabinleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet ERİŞ ziyaret edilmiştir.

Dernek çalışmaları, EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı ve UR-GE Proje çalışmalarımız hakkında bilgi alışverişinin yapıldığı toplantı sonrasında Uğur Soğutma firması ziyaret edilmiştir.