Yorum yapılmamış

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, 30.05.2018 tarihinde RD Grup Kemal KILIÇ’ın sunumuyla DIN 1946-4’e Uygun Hijyenik Klima Santrali Eğitimi düzenlendi. Katılımcılarımız eğitimde; Hijyenik santral tanımı, İlgili standartlar, DIN 1946-4’e uygun klima santralı tasarımında uyulması gerekli kurallar, Uygun komponentlerin seçimi, Komponetler için gerekli rapor ve sertifikalar, Bakım ve temizlik kuralları konularında bilgilendirildi. Değerli sunumları için Kemal KILIÇ’a çok teşekkür ederiz.