Yorum yapılmamış

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, 04.05.2018 tarihinde bilgilendirme amaçlı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürü Nilgün ÇOLAK ve İhracat Uygulamaları Şube Müdürü Özlem YILDIZ KARACA’nın sunumlarıyla İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri düzenlendi. Katılımcılarımız Seminerde 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgeleri ve Küresel Tedarik Zinciri Desteğine İlişkin Tebliğ, 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ konularında ve ihracata ilişkin birçok destek hakkında bilgilendirildi. Değerli sunumları için Nilgün ÇOLAK ve Özlem YILDIZ KARACA’ya teşekkür ederiz.