Yorum yapılmamış

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve Derneğimiz iş birliğinde gerçekleştirilen Açıklanmış Karşılaştırılmalı Üstünlük (RCA) Modeli’nin Türk Soğutma ve Klima Sektörüne Uygulanması ve Hedef Ülke Önerileri konusunda 29 Eylül 2020 tarihinde çevirim içi toplantı gerçekleştirildi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ATASOY ve ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN’un açılış konuşmaları ve sektöre yönelik ihracat verilerinin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda İSİB Şube Şefi Şeref CANLI İSİB’in gerçekleştirdiği faaliyetler ile birlikte sektörün güncel ithalat ve ihracat verileri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sunum sonrasında söz alan İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent AYDIN Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) Modelinin Türk Soğutma Ve Klima Sektörüne Uygulanması ve Hedef Ülke Önerileri konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumunda bir ülkenin belli bir üründe diğer ülkelere göre avantajı ya da dezavantajını ölçmek amacıyla uygulanan RCA Modeli hakkında detaylı bilgi vererek soğutma ve iklimlendirme sektöründeki ürünlerin RCA modeli uygulanarak hedef ülkelerin belirlenmesi konusunda görüşlerini aktardı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı soru cevap sonrasında sona erdi. Toplantıya ilişkin sunumları incelemek için tıklayınız.

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) Modeli Nedir?

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) Modeli; Ünlü İngiliz iktisatçı David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisine dayanmaktadır. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, bir ülkenin daha çok ürettiği bir üründen, diğer ürünlere kıyasla daha yüksek oranda verim (düşük oranda maliyet) elde etmesi durumunda, etkin olduğu bu üründe uzmanlaşması ve göreceli olarak pahalıya ürettiği ürünleri diğer ülkelerden ithal etmesi gerektiğini savunan bir teoridir. Gelişmiş ülkeler nispi olarak daha ucuza üretebildikleri mala yöneldiğinden, az gelişmiş ülkeler de pazarda kendilerine yer bulabilmekte ve aktif bir şekilde ticari ilişkilerde bulunabilmektedirler. Model bu özelliğiyle en az bir ülkenin kazandığı ve ticaret ilişkileri sonucu hiçbir ülkenin kaybetmediği bir ticari ortama zemin hazırlamaktadır.

Hedef pazarlar ile avantajlı ihraç ürünlerinin eşleştirilmesinde en pratik ve sonuç veren model olarak kabul edilen RCA’nın formülasyonu ile Türk Soğutma ve Klima Sektörü ürünleri kapsamında Türkiye’nin bu ürünlerin hangisinde açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu araştırılmaktadır. Türkiye İhracat Meclisi’nin İhracat Raporunda RCA modeline göre dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün içinde Türkiye’nin 47’sinde güçlü olduğu görülmüştür. Bu metodun sektörümüz nezdinde uygulanmasıyla dış ticaretten sağlanan kazançların ülke refahını en üst düzeye çıkarmakla birlikte, serbest ticaret yoluyla dünya ekonomik refahının da yükselişine neden olacağı ön görülmektedir.