Yorum yapılmamış

Derneğimiz organizasyonunda 28 Haziran 2012 tarihinde Tepekule Konge ve Sergi Merkezi Marmara Salonu’nda KOBİ’lere Yönelik Destek ve Teşvik Mekanizmaları Semineri düzenlenmiştir.

Sayın Erdem ALPTEKİN tarafından yapılan sunumda Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, Ar-Ge & Yenilik Destekleri, Banka Kredileri, KOSGEB Destekleri ile ilgili katılımcılara bilgi aktarılmıştır.