Yorum yapılmamış

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 04.05.2011 tarihinde ilan ettiği 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) kapsamında, 14 Temmuz – 23 Ağustos 2011 tarihleri arasında İzmir Kalkınma Ajansı’na sunulan faaliyet tekliflerinin değerlendirme çalışmaları tamamlanmış, 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında kabul edilmiştir.

Projemizin ihtiyaç analizinin değerlendirilmesi ve kurulacak olan akredite test ve analiz laboratuvarında test edilecek olan ürün gruplarının belirlenmesi ile ilgili Laboratuvar Proje Yürütme Kurulu çalışmalarına hız vererek toplantılarına devam etmiştir.