Yorum yapılmamış

Ege Bölgesi’nde soğutma ve iklimlendirme sektöründe, OTİM kullanımının sonlandırılması ve bertarafına ilişkin yürütülen projeler hakkında sektör kuruluşlarını bilgilendirmek, “OTİM Bertarafı Pilot Projesi ve Soğutma Alt Sektör Yönetim Planı” çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan veri, faaliyet, eş finansman ve ayni katkıların değerlendirilmesi ve bir çalışma çerçevesinin geliştirilmesi amacıyla 5 Temmuz 2012 tarihi Perşembe günü Ege Bölgesi Sanayi Odası Talat Muşkara Toplantı Salonu’nda Soğutma ve İklimlendirme Sektör Projelerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER, Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, dernek üyelerimiz, UNIDO Ulusal Program Koordinatorü Sayın Murat ÇEVİK, Türkiye’de Ulusal Ozon Birimi görevini yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürü Sayın Pervin DOĞAN ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan Sayın Mehtap ÜNÜRLÜ, Sayın Semra GÜNEN ve Sayın Montreal Protokolü Ulusal Programlama Koordinatörü Sayın Murat ÇEVİK’in katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda OTİM sonlandırma ve bertaraf projeleri hakkında görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir. Sayın Murat ÇEVİK tarafından OTİM sonlandırılması ile ilgili sunum yapılmıştır.

UNIDO’nun sunumlarına göre ülkemizin Montreal Protokolü’ne taraf olması ve madde 5 ülkeleri listesinde yer alması (gelişmekte olan ülkeler) nedeni ile çok taraflı fondan yararlanması söz konusudur. Ülkemizde toplamda 103 ton OTIM olduğu saptanmıştır. Toplantıda, CFC öncelikli OTIM’lerin toplanması, kayıt altına alınması ve bertarafı konusu masaya yatırılarak karbon piyasasına kaynak oluşturması görüşülmüştür. Ana hedef R12 gazlarının toplanıp, kayıt altına alınıp, bertarafı gibi görülse de önemli olan OTIM’lerin toplanması ile ilgili bir sistem oluşturmaktır. Henüz Türkiye’de bulunmayan sonlandırma sisteminin oluşturulması konusunda görüşlerimiz 2013 Eylül ayına kadar UNIDO’ya bildirilecektir.

Sektör olarak taleplerimizin;

  • Ekonomik ömrü dolanların yenileriyle değiştirilmesi, Ege’nin bölgesel teşvik sisteminin ne olduğuna dair görüş belirtilmesi,
  • Eski cihazını götür, yenisini al kampanyası yapılabilmesi,
  • Mevcut uygulamada böyle bir iskonto yapılmamaktadır ancak %25 iskonto uygulaması yapılabilmesi,
  • R12 gazının ülkemize girişinin engellenmesi olduğu UNIDO’ya iletilmiştir.