Yorum yapılmamış

İZKA, kümelenme çalışmaları kapsamında, İzmir’in önemli kümelerinden birisi olan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne yönelik “Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin Birlikte Tasarlanması Konferansı”nı düzenledi.

21-22 Nisan’da gerçekleşen konferansta Hindistan, Amerika, Fransa, Japonya gibi ülkelerden gelen çok sayıda katılımcı İzmir’de sektörün geleceğini masaya yatırdı.

Konferans İzmir Kalkınma Ajansı’nın Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESSİAD) ve İtalya’dan Lamoro Kalkınma Ajansı ve İtalya Soğutma Teknisyenleri Derneği  (Associazione dei Technici İtaliani del Freddo–ATF) ile birlikte yürüttüğü “Geleceğe Değer Katmak – Adding Value to the Future” Projesi kapsamında düzenlendi. Söz konusu proje Türkiye –AB Sivil Toplum Diyaloğu-IV Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı’ kapsamında destekleniyor.

Geleceğe Değer Katmak Projesi aynı sektörde faaliyet gösteren Türkiye ve İtalya’daki iki soğutma kümesi arasında işbirliği ve deneyim paylaşımını geliştirmeyi amaçlıyor. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi örneğinin proje çıktıları arasında özgün bir metodoloji ile değer zinciri analizi gerçekleştirmek, bu analize dayanarak kümenin rekabet gücünü artıracak politikalar üretmek ve bu politika önerilerini hayata geçirmek yer alıyor.

Konferansta sektör için geliştirilen değer zinciri analizi sunularak yurtdışından gelen sektör temsilcileri ile soğutma teknolojisinin geleceği ele alındı. Proje kapsamında gerçekleştirilen Endüstriyel Soğutma Sektörü Değer Zinciri Analizi tanıtıldı. Soğutma sektörünün geleceği dünya çapında getirilen çevresel yasal düzenlemeler, geliştirilen yeni teknolojiler ve akıllı uygulamalar (akıllı soğuk zincir vb.) ışığında değerlendirildi.

Coca-Cola Küresel Ekipman Araştırma Direktörü Mike Gamble’ın açılış konuşmasını yaptığı, UNEP Eski Direktörü ve Terre Policy Center Başkanı Rajendra Shende’nin Onur Konuğu olduğu ve “Soğutma Sektörünün Geleceği” oturumuna başkanlık ettiği Konferansa, Türkiye ve Dünya’da sektör liderleri arasında yer alan Sanden Environmental Products Corporation, Cold Car, Ahmet Yar Soğutma ve Metalfrio gibi firmalardan temsilciler katıldı. Konferansın 2. gününde Türk ve İtalyan sektör temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Bir-e-bir görüşmelerin çok başarılı geçtiğini belirten katılımcılar için öğleden sonra Efes ve Meryem Ana’ya turistik gezi ve Ahmet YAR firmasının fabrikasına teknik gezi düzenlendi.

Konferans sonrasında katılımcılar, etkinliğin 2018 yılında da yinelenmesi taleplerini dile getirdiler. Başta ESSİAD ve ATF olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş konferans aracılığıyla gelecekte yeni ortak projeler hazırlamak konusunda da görüşme imkânı buldular.

Proje ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi www.strengthenhvacr.com internet sitesinde yer alıyor.

 

 Küme Nedir?

Belirli bir faaliyet alanında uzmanlaşmış bir grup firmanın, değer zincirinde yer alan diğer firmalar ve kurumlarla (kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi) birlikte oluşturduğu coğrafi yoğunlaşma, “yığın” olarak tanımlanmaktadır. Bu yığınlar arasından, firmaların rekabet gücünü geliştirmek amacıyla bilinçli bir işbirliği yaratabilen gruplara ise küme denir.

 

Değer Zinciri Analizi Nedir?

Temel hammaddeden (çoğu zaman fikir ve tasarım aşamasından)başlayan ve distribütörlerin müşterilere son ürünü teslimi ile (geri dönüşüm dâhil) biten değer yaratan birbirine bağlı etkinlikler setinin detaylı incelenmesidir. (Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Kümeler için Değer Zinciri Yönetimi Kılavuzu)