Yorum yapılmamış

24 – 25 Temmuz 2012 tarihlerinde ISKAV ile imzalamış olduğumuz eğitim protokolü çerçevesinde ve ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) kapsamında, değerli akademisyenlerimizden Sayın Dr. Kadir İSA tarafından verilen Soğutmanın Temel İlkeleri ve Su Soğutma Grupları (Chiller) Eğitimi ve Temel Psikrometrik İşlemler Eğitimi başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Soğutmanın Temel İlkeleri ve Su Soğutma Grupları Eğitimi konu başlıkları

1.Temel mekanik soğutma çevrimi ve elemanları,
2. Kompresörlerin sıkıştırma tiplerine ve tahrik tipine
göre sınıflandırılması,
3. Kondenserlerin işlev ve tipleri,
4. Yoğuşma basıncının kontrolünün sistem için önemi,
5. Aşırı soğutma (subcooling) kavramı ve ölçülmesi,
6. Evaporatörün görevi,
7. Kızgınlık (superheat) ve ölçümü,
8. Genleşme elemanlarının işlev ve tipleri,
9. Termostatik genleşme vanalarının çalışma prensibi,
10. Sistemde kullanılan yardımcı elemanlar ve görevleri,
11. Soğutucu akışkan hatlarının tipleri ve görevleri,
12. Soğutucu akışkanlar,
13. Merkezi iklimlendirme sistemi ve elemanları,
14. Su soğutma grupları ve çalışma prensibi,
15. Hava ve su soğutmalı gruplar,
16. Soğutma kuleleridir.

Temel Psikrometrik İşlemler Eğitimi konu başlıkları

1. Nemli havanın özellikleri,
2.Özelliklerin psikrometrik diyagram üzerinde işaretlenmesi,
3.Duyulur Isı Oranı (DIO) terimi ve önemi,
4.Temel psikrometrik işlemler (soğutma, ısıtma, nemlendirme, soğutma-nem alma),
5.Proseslere ilişkin temel hesaplamalar,
6.Yaz iklimlendirme prosesinin psikrometrik diyagram üzerinde analizi,
7.Uygulama.