Yorum yapılmamış

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları İçin Fon Rehberi kuruluşu olan TACSO (Technical Assistance Civil Society
Organisations) ve STGM (Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi) Yardım Masası İzmir’de ihtiyaç analizi toplantısı
gerçekleştirdi. STGM ve TACSO’nun 10 yılı aşkın süredir sivil toplum örgütlerine verdiği destekleri güçlendirmek,
çeşitlendirmek ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlemek için yerelde faaliyet gösteren Sivil
Toplum Örgütleriyle buluştuğu ve 50’ye yakın sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı toplantıya ESSİAD’ı
temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Şubesi Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, Bornova
Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü Şahin DOĞAN’ın yer aldığı toplantıda İzmir ve bölgesinde
sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek çalışmalara yön
verilebilmesi açısından; savunuculuk, iletişim, sosyal medya, sivil toplum örgütlerinin kaynaklara erişimi gibi
konularda daha fazla destek yaratmak için yapılabilecekler planlandı.