Yorum yapılmamış

ISKAV ve Derneğimiz tarafından düzenlenen TAD – Test Ayar Dengeleme Sertifika Programı Tanıtımı 27.01.2016 tarihinde ISKAV Fonksiyon Test Ayar Kontrol Komisyon Başkanı Sayın Taner YÖNET tarafından yoğun katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Yapılarda yer alan mekanik sistemlerin TAD ( Test Ayar Dengeleme) işlerinin sertifikalandırılmış mühendis ve firmalar tarafından standartlara uygun yapılması ile kurulu sistemlerin doğrulamasının yapıldığı TAD ile; cihazlar doğru noktalarda çalıştırılarak enerji tasarrufu sağlanır. Yatırımcı yapılan işin doğruluğundan emin olur. Yapılan ölçümlerle hava ve su akışları dengelenir, binanın her noktasında istenilen konfor şartları sağlanır. Test Ayar ve Dengelemesi yapılan sistemler, tasarımcısına tasarımını, uygulayıcısına uygulamasını ve üreticisine cihazını doğrulatma fırsatını vererek haksız rekabetin önlenmesi sağlanacaktır.