gulcan gulcan Mart 18, 2022 Yorum yapılmamış

Best For Energy Projesi’nin İkinci Odak Grup Toplantısı “İş Dünyasının Geleceğini Planlama – Yeni Dönemde Ticaret ve Yatırım Teması” ile Gerçekleşti

 

Temiz enerji ve temiz teknoloji sektörünün rekabetçi ve yenilikçi ürünlerle katma değer yaratan ve yeni yeşil işlerle daha çok istihdam üreten bir sektöre dönüşmesini amaçlayan BEST For Energy Projesi’nde, Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Kümesi için strateji geliştirme aşamasına geçildi.

Stratejiye katkı sağlaması amacı ile düzenlenecek 6 adet odak grup toplantısının ikincisi  “İş Dünyasının Geleceğini Planlama – Yeni Dönemde Ticaret ve Yatırım” teması ile 08 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Burak SATOĞLU ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılım sağladığı toplantıda İzmir Kalkınma Ajansı, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi DerneğiDenizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği, Çevreci Enerji Derneği ve BİYOGAZDER paydaşları ve yetkilileri yer aldı.

Toplantıda yeni dönemde kuruluşların gelecek planları; iklim değişikliği ve Yeşil Mutabakat’ın, şirketlerin rekabet gücünü ve Avrupa’ya ihracatlarını nasıl etkileyeceği; katılımcı kuruluşların temiz enerji konusunda üyelerine sunacakları hizmetler ve bu hizmetleri nasıl finanse edecekleri başlıklarında tartışma oturumları gerçekleştirildi. 

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü H.İ.Murat ÇELİK, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün artırılması için gerçekleştirilecek faaliyetlerde odalar, birlikler ve sektörel STK’ların vazgeçilmez paydaşlar olduğunu belirterek; İzmir Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Küme Stratejisi’nde yer alacak bir çok faaliyetin bu kurumların sorumluluğunda gerçekleştirilebileceğini belirtti.

BEST For Energy Projesi kapsamında düzenlenecek olan odak grup toplantılarının üçüncüsü 24 Mart 2022 tarihinde “İzmir’in Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Ekosistemi’ni Nasıl Geliştirebiliriz?’’ teması ile gerçekleştirilecek.   

Proje hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.