Yorum yapılmamış

TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun, CovId-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı çalışmalar, kurulda yer alan on meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla yapılan online basın açıklamaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, özellikle iklimlendirme sistemleri ile ilgili bir takım yanlış bilgilendirme ve uygulamaların önüne geçmek maksadıyla, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) çatısı altında ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği), ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), TRFMA (Tesis Yönetim Derneği), UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği) ve hekim dostlarımız Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın katılımıyla oluşturulan İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmalarını mevcut yapılar ve proje aşamasındaki yapılar olmak üzere iki ana başlıkta toplamaktadır. Ayrıca toplu taşıma araçlarında ve bireysel taşıtlarda doğru havalandırma sistemleri konularında da incelemeler yapmaktadır.

İklimlendirme Teknik Kurulu’nun çalışmaları devam etmekte olup, güncel çalışma olan ““Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev1” ile “Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri” metni kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kurul tarafından düzenli periyotlarda açıklanan basın açıklamalarına ve detaylı bilgiye www.mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-teknik-kurulu-calismalari adresinden ulaşabilirsiniz.

İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU

 • ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) 
 • ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği)
 • ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı)
 • İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği)
 • KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)
 • MMO (Makina Mühendisleri Odası)
 • MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği)
 • MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği)
 • TRFMA (Tesis Yönetim Derneği)
 • TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği)
 • UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği
 • Uzman Hekimler: Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık