No Comments

TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun, CovId-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı çalışmalar, kurulda yer alan on meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla yapılan online basın açıklamaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan basın açıklamasında COVID-19 Pandemi sürecinde, uzmanlık alanlarımızdan hareketle alınması gereken önlemlere katkı sunmak amacıyla önce MMO üyesi uzmanlarla, ardından iklimlendirme/tesisat, tesis yönetimi kuruluşları ve hekimlerin katkılarıyla oluşturulan İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmaları hızla devam etmekte olduğu belirtildi.

Kurul, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) çatısı altında ESSİAD ile birlikte İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), TRFMA (Tesis Yönetim Derneği), UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği) ve Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık katkılarıyla çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarını mevcut yapılar ve proje aşamasındaki yapılar olmak üzere iki ana başlıkta toplayan kurul, toplu taşıma araçlarında ve bireysel taşıtlarda doğru havalandırma sistemleri konularında da incelemeler yapmaktadır.

İklimlendirme Teknik Kurulu’nun çalışmaları devam etmekte olup, güncel çalışma olan “Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında Pandemi Tedbirleri” metni kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kurul tarafından düzenli periyotlarda açıklanan basın açıklamalarına ve detaylı bilgiye www.mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-teknik-kurulu-calismalari adresinden ulaşabilirsiniz.