Yorum yapılmamış

İhracat payını sürekli büyüten ve 2023 yılında 25 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerleyen İklimlendirme Sektörü’nün, ihracatta daha verimli olabilmek ve dünya pazarlarına daha da güçlü bir yapıyla kavuşabilmek amacı ile hedeflediği İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, 22.10.2011 tarihinde kurulmuştur.

11.01.2012 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen AFS Boru Sanayi A.Ş. Genel Müdürü, TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Zeki POYRAZ, seyahat programı kapsamında TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Vekili, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız ve EHİS Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ’ın koordinasyonunda derneğimiz ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Sanayiciler Kulübü’nde düzenlenen kahvaltılı sabah toplantısında bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER, TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Vekili, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız ve EHİS Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ, derneğimizin Onursal Başkanı Sayın Dr. Erol ERTAŞ, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın Halit ŞAHİN, Yayın Kurulu ve Üye İlişkileri Çalışma Grubu Başkanımız ve EHİS Yürütme Kurulu Başkan Vekili Sayın Murat KURTALAN, Derneğimizin Kurucu Üyelerinden Sayın Mustafa Kemal YAPAN, Yönetim Kurulu Saymanımız ve Projelerimizin Koordinatörü Sayın Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyemiz Gürkan AKÇAY, Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Sayın Kerim GÜMRÜKÇÜLER, Sayın Suat KARAKAŞ, Sayın A. Sait GÜRSÖZ, Üye İlişkileri Çalışma Grubu Üyelerimizden Sayın Ömer BARLAS, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimiz Sayın Atilla ÜNER, Sayın Turan ERKAN, derneğimize destekleri ile bizleri yalnız bırakmayan Değerli Üyelerimiz Sayın Halit SALAÇİN ve Sayın Ali ÇETİNKAYA’nın katıldığı toplantı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER’in açılış konuşması ile başladı.

Açılış konuşması ve kısa bir tanışma seremonisi sonrasında Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, kümelenme ile ilgili sunum yaptı. EHİS kümesinin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Sayın GEL, 2011 verilerine göre dünya pazarının büyüklüğünün 260 milyar USD, Ticari EHİS sektörünün ise 103 milyar USD ile toplam pazarın %40’ını içerdiğini belirtti. Türkiye’nin Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Makineleri ihracatının son 5 yıl içerisinde 7 kat büyüdüğünü belirten GEL, “Çin, bu sektörde en hızlı büyüyen pazar olarak büyümenin %40’ını elinde tutmaktadır. Dünyada soğutma ekipmanları ısıtma ekipmanlarının önüne geçmeye devam etmektedir. Türkiye’de böylesi bir kümelenme ve akabinde elde edilecek güç ülkenin ihracat payını artıracak ve dünya pazarında yerini sağlamlaştırmasına olanak tanıyacaktır.” diyerek sektörün ihracat verilerine dikkat çekmiştir.

Sunumun devamında derneğimizin önemli projelerinden biri olan Akredite Test ve Analiz Laboratuvarında yer alması planlanan modüller arasında dikkat çeken Elektromanyetik Uyumluluk Test Ünitesi (EMC) hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz ve Projelerimizin Koordinatörü Sayın Hakan SEMERCİ, EMC standartlarının Avrupa’da belirlenen standartlar olduğunu, 89/336/Eec Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği’nin Türkiye için de belirlediğini, Türkiye’de akredite test ve analiz laboratuvarıolmadığını ve kurulacak olan laboratuvarın sektörümüzde ve ülkemizde bir ilk olduğunu belirtmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER ise EMC Uyumluluk Test Ünitesi’nin sadece EHİS sektörüne değil elektrik-elektronik sektörüne de hizmet vereceğine değinmesi sonrasında, Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi hakkında detaylı bilgi vermiştir. Ekonomi Bakanlığı tarafından raporumuzun onaylanması ile projemize katılan üyelerimizin katılımının sağlanacağı geniş katılımlı bir toplantı düzenleyerek proje kapsamında yapılması planlanan faaliyetlerimizin anlatılacağını iletmiştir.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki POYRAZ, UR-GE Projemizin önemine değinerek devletin, düzenlediği faaliyetlerin bundan böyle derneklerin koordinasyonunda yapıldığını, ESSİAD’ın yaptığı projelerin son derece önemli projeler olduğunu ve UR-GE Projesinde katılımcı firmaların projeye sahip çıkması gerektiğini belirtmiştir.

Proje kapsamında eğitim, fuar, yurtiçi ve yurtdışı ticari heyet toplantılarının yapılması ile sektörün ivme kazanacağını ve bilmediğimiz pazarlara ulaşabileceğimizi belirten Poyraz, yurtdışı seyahatlerinde nokta atışı yapmanın önemli olduğunu, Ekonomi Bakanlığı web sayfalarında yer alan ülke masalarını incelemek gerektiğini, ülke masalarından ülkeler ile ilgili her türlü bilgiye ulaşılabileceğini belirtmiştir.

Sayın GEL’in yaptığı sunum sonrasında söz alan Sayın Zeki POYRAZ, “Öncelikle bu imkanı sağladığı için sektörümüzün kıymetli derneklerinden ESSİAD’a teşekkür ederim. Nisan ayı içerisinde İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’nı İzmir’de yaparak tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile sektörümüz ile ilgili geniş kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi düşünüyoruz. ESSİAD, İzmir’de HVAC-R ile alakalı organize olmuş ve kurumsal bir dernek olmakla birlikte, bizi heyecanlandıran proje faaliyetlerini de aktif biçimde sürdüren, tüm projelerini her bakımdan desteklediğimiz bir sivil toplum kuruluşudur. Akredite Laboratuvar projesi ile alakalı olarak; hepimiz yüklü miktarda para harcayarak yurtdışında testler yaptırıyoruz. Bu konuda Ekonomi Bakanlığı’nın “Çevre Yardımları Desteği”nden faydalanabiliriz. Ekonomi Bakanlığı, ihracat amaçlı olmak üzere sertifikasyon bedeli için yapılan masrafın %50’sini desteklemektedir. Birçok firma yurtdışına mal satmak için sertifika alamıyor onun yerine performans belgesini tercih ediyor.

Mesleki Yeterlilik Konusu ve Mesleki Standartlar Önem Arz Etmektedir

İklimlendirme Sanayi örgütlenmiş bir sektördür. Mühendisler, teknisyenler, kalifiye elemanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle sektörü kısaca HVAC-R yani “Isıtma (Heating), Havalandırma (Ventilation), Hava Şartlandırma (Air Conditioning), Soğutma (Refrigeration)” olarak tanımlıyoruz. Artık HVAC-R sektörü iklimlendirme ile eş anlam taşıyor, tesisat sektörünü de HVAC-R’ den ayırmıyor, birlikte değerlendiriyoruz.

Mesleki Yeterlilik konusunda insan hayatı için en önemli sektör iklimlendirme/soğutma sektörüdür. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun bu düşüncemizi olumlu karşılaması ve belirlediğimiz standartları onaylaması bizler için önem arz etmektedir.

İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birliği’ni Küme Olarak Düşünmek Gerekmektedir

Biz sektörde 6 farklı İhracatçı Birliği’nden ihracat yapıyorduk. Bunlar Makine ve Sanayi, Demir ve Demir dışı, Elektrik Elektronik, Taş Toprak ve Kimya Sanayi İhracatçı Birlikleri’dir.

Sektörümüze ait ürünler bu İhracatçı Birlikleri’nden yurtdışına gidiyordu. Dolayısı ile bu dağınıklığın toparlanması gerekmekteydi. Bu nedenle aralık ayında İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği kuruldu ve Ocak ayında Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Ayrıca İzmir’de ihracat yapan firmaların yarısı oluşturduğumuz yapımızın içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’ni küme olarak düşünmek gerekmektedir.

GTİP Kodlarını Detaylandıracağız

Sektörümüze ait olan GTİP kodlarının dışında bizi ilgilendirmeyen hiçbir GTİP kodu ile ilgilenmedik. GTİP kodlarını oluştururken hedefimiz gerçeği ortaya koymaktı ve titizlikle oluşturduğumuz GTİP kodlarını Ekonomi Bakanlığı kabul etti. Fakat sonradan fark ettik ki ev tipi buzdolabı ile sanayi tipi buzdolabı ihracatı aynı GTİP kodu üzerinden yapılıyor. Bu durumu da çözümleyerek sanayi tipi buzdolabının İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği üzerinden yapılacağını açıklamakta yarar görüyor, GTİP kodları ile ilgili daha detaylı çalışma yapılacağını belirtmek gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle üyelerimizin çoğalması ve birliğin büyümesi gerekmektedir.

Türkiye’de tek ortak çatı altındaki tek birlik; İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’dir. Bu hassas noktayı anlatmak sektörümüz temsilcilerinin görevi, mesleki sorumluluğudur. Bu kendi içimizdeki kümelenmedir.

Sektörün büyümesi için İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği üye sayısının arttırılması gerekmektedir. Ekonomi Bakanlığı ile ortaklaşa çalışmalar, yatırım teşviklerinin sağlanması, BEP-TR yazılımındaki aksaklıkların giderilmesi, TOBB İklimlendirme Meclisi çalışmaları faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.

Dünyanın Nasıl Yürüdüğünü Pazara Çıkmadan Göremeyiz

Kasım ayı içerisinde Manila’ya milli katılım düzenleyeceğiz. Yine Singapur’a ticari heyet düzenleyeceğiz. Üye firmalar örneğin Almanya’nın GTİP bazında neyi, ne miktarda nereden ithal ettiğini görebilecek. Bu nedenle fuarlara katılmayı ihmal etmeyiniz. Dünyanın nasıl yürüdüğünü pazara çıkmadan göremeyiz.” diyerek ticari fuarlara ve uluslararası ticarete önem verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER, “ESSİAD olarak sektörümüz tarafından bize verilecek her görevi yapacağız. Derneğimiz, 27-30 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Milano Mostra Convegno Fuarı’na KOSGEB desteği kapsamında iş gezisi düzenlemektedir. Sektörün kalbinin atacağı, Avrupa’nın en büyük fuarlarından biri olan Mostra Convegno Fuarı ile yeni teknolojileri gözlemleme fırsatı bulacak, fabrika ziyaretlerine katılacağız, İtalya sektör dernek temsilcileri ile görüşeceğiz.

Kasım ayı içerisinde Manila’ya milli katılım düzenleyeceğiz. Yine Singapur’a ticari heyet düzenleyeceğiz. Üye firmalar örneğin Almanya’nın GTİP bazında neyi, ne miktarda nereden ithal ettiğini görebilecek. Bu nedenle fuarlara katılmayı ihmal etmeyiniz. Dünyanın nasıl yürüdüğünü pazara çıkmadan göremeyiz.” diyerek ticari fuarlara ve uluslararası ticarete önem verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Yönetim Modeli ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında benzer model araştırmalarımız sonrasında Yüksek İstişare Kurulumuzun görüşlerini alacağız. Bu konudaki çalışmalarımızda İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin gerekli desteği göstereceğinden hiçbir kuşkumuz yok.

Hedefimiz; uygulama projesini bir an önce tamamlamak ve mali kaynaklarını da temin ederek, İzmir’de uygun olan Organize Sanayi Bölgelerimizin birinde Eylül ayında laboratuvarın temelini, sektör temsilcilerimiz, odalarımız ve sektör derneklerimiz ile birlikte atmaktır. Yaptığımız tüm çalışmalara her zaman destek olan EBSO, İZKA ve EİB’e teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırmıştır.

TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Vekili, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız ve EHİS Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ söz alarak “Sektörümüzde aynı konular üzerinde çalışan ve emek harcayan derneklerimiz var. Enerjimizi boşa harcamadan çalışmalarına önce başlayarak hızla yol alan derneklerimize destek olmak birinci vazifemizdir. Bu nedenle kurumlar arası koordinasyon çok önemli.” diyerek işbirliğinin önemini vurgulamıştır.